EKF-top-up

Supplerende kreditmaksimum på køber i det tilfælde, hvor vi ikke kan imødekomme jeres behov under jeres Modula police.

Hvordan gør vi brug af EKF-top-up?

I kan gøre brug af EKF-top-up hvis I:

  • Har tegnet en kreditforsikring hos os
  • Har en køber hvor kreditmaksimum ikke fuldt ud kan imødekommes, og
  • Køber er hjemmehørende i et land som er omfattet af aftalen. Se landelisten på EKFs hjemmeside 

Ønsker I at gøre brug af EKF-top-up, skal I udfylde og underskrive en EKF erklæringn om vedrørende CSR, dansk økonomisk interesse og ikke-bestikkelse . Erklæringen sendes udfyldt og underskrevet til Atradius (Du finder erklæringen forneden på siden).

Når vi har modtaget erklæringen sender vi jer et EKF-top-up tillæg med et policenummer og tilføjer to nye betingelser til jeres eksisterende Modula kreditforsikringspolice.

Når I har modtaget EKF-top-up tillægget, kan I ansøge om at få fastsat et EKF-top-up kreditmaksimum ved at indsende en ansøgning (Du finder ansøgningskema forneden på siden).

Hvad koster supplerende kreditmaksimum under EKF-top-up?

Der skal betales en ekstra præmie for at få et supplerende kredimaksimum under EKF-top-up policen. Præmiesatsen på en EKF-top-up er fastsat af EKF til 0,50% - dog minimum den samme præmiesats, som er ­gældende under jeres Modula police. Præmien beregnes af den forholdsmæssige andel af ­omsætningen efter følgende formel:

ligning EKF-top up

Eksempel på præmieberegning

Grundlag for præmieberegning:

  • Fastsat kreditmaksimum under Modula policen: DKK 100.000
  • Fastsat kreditmaksimum under EKF-top-up: ­­DKK 50.000
  • Omsætning: DKK 150.000
  • Præmiesats: 0,50%

hammer and nails on wood board

Beregning:


  150.000 X 0,50% X 50.000
        ____________________________      

  150.000 (100.000 + 50.000)


Præmien beregnes hermed til DKK 250.

Kontakt os og få mere information om EKF-top-up

Telefon

E-mail

Ring til os på 33 26 50 00 Skriv til os på info.dk@atradius.com

 

Relaterede dokumenter

EKF Top-up ansøgning

EKF - Erklæring vedrørende CSR, dansk økonomisk interesse og ikke-bestikkelse

Faktaark - EKF-ordningen

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information