Kreditforsikring - beskyt din virksomhed mod konkurser

 

Kreditforsikring beskytter din virksomhed mod skader forårsaget af ubetalte fakturaer. Betaler din kunde ikke? Så vil du stadig modtage dine penge. På den måde forbliver dine pengestrømme beskyttede.

 

Få en kreditrisikorapport

Hvad er Modula kreditforsikring?

Atradius Modula er en komplet løsning, der hjælper dig til at fokusere på de kreditværdige kunder og sikrer dig dine penge, når en kunde ikke kan betale.

Løsningen er, som navnet antyder, fleksibel. Policen sammensættes, så den passer til din virksomheds aktuelle behov, og kan løbende justeres. Det betyder, at det er nemt at komme i gang og nemt at bruge Atradius Modula – og har du brug for sparring, så sidder din account manager altid klar til at hjælpe.

Kontakt os

 

Hvad koster forsikringen?

Din præmie beregnes ud fra en præmiesats og den forsikrede omsætning. Præmiesatsen er en promille af den forsikrede omsætning, og afspejler risikoen og omfanget af den omsætning, der skal forsikres.

Typiske faktorer, der påvirker din præmiesats:

 • Kredittid: Jo længere kredittid, desto højere risiko. Kort kredittid betyder en lavere præmiesats.
 • Lande: Nogle lande udgør en mindre risiko end andre. Eksport til landene med en lavere risiko betyder lavere præmiesats.
 • Koncentration eller spredning af dit salg: Er dit salg koncentreret på få kunder eller spredt ud på mange? Det indikerer, om du har store eller mindre udeståender pr. kunde. Stor spredning betyder en lavere præmiesats.
 • Tabshistorik: Hvor mange tab har du haft de sidste tre år? Hvor store var dine tab? Svarene på disse spørgsmål fortæller noget om din kreditstyring. Få eller ingen tab betyder en lavere præmiesats.

Fakta om forsikringen

 • Dækning: Vi dækker dine tab, dvs. konkurs eller manglende betaling, på forsikrede kunder med 90%*. Det betyder, at du kan handle med virksomheder både lokalt og globalt uden at frygte konsekvensen af manglende betalinger.
 • Politisk risiko: Eksporterer din virksomhed til lande med risiko for uro i form af interne eller eksterne konflikter, valutaproblemer eller lignende, er det også muligt at forsikre sig mod dette.
 • Præmie: Din præmie fastsættes i forhold til din risiko. Præmien er typisk fastsat som en promille af enten omsætning eller udestående på dine forsikrede kunder.
 • Selvrisiko: Der er en selvrisiko på 10%*. Derudover kan vi, med udgangspunkt i din risikoprofil og ønsker til dækning, justere på en række forskellige typer af parametre. Det vil have betydning for den præmie, du skal betale.
 • Maksimal erstatningssum: Det er vigtigt, at du er sikret, hvis uheldet er ude, og dit tab bliver stort. Hos os udgør den maksimale årlige erstatningssum typisk 40 gange din præmie. Det kan selvfølgelig justeres, så din police fintunes til din forretning.
 • Kredittid: Kredittiden fastsættes i forhold til de kreditbetingelser, du tilbyder dine kunder. Vi dækker kredittider op til et år (som regel kapitalgoder). Typisk ligger den maksimale kredittid mellem 60 og 120 dage.
 • Gebyrer: Der opkræves et årligt gebyr på alle dine kreditmaksima, og et gebyr hver gang du søger et kreditmaksimum. Gebyrets størrelse afhænger af landet din kunde er i.
 • Inkasso: En naturlig del af Atradius Modula er inkasso, og vi dækker 90% af inkassoomkostningerne. Vores online platform sikrer, at du bevarer overblikket på hver enkelt sag.
 • Inkasso: En naturlig del af Atradius Modula er inkasso, og vi dækker 90% af inkassoomkostningerne. Vores online platform sikrer, at du bevarer overblikket på hver enkelt sag.
 • Skadeudbetaling: Hos Atradius er din virksomhed sikret udbetaling af erstatning højst seks måneder efter manglende betaling fra din kunde. Ved kundens konkurs udbetaler vi efter senest 14 dage.

 

Det får du også med ...

 • En account manager: Du får som kunde hos Atradius tildelt en fast kontaktperson. Din account manager tager sig af de overordnede forhold omkring policen og hjælper bl.a. med at justere den, hvis du begynder at handle på nye markeder, under andre betalingsbetingelser, eller din forsikrede omsætning falder eller stiger. Skal du have lagt et nyt selskab eller et datterselskab ind under din police, kontakter du også din account manager.
 • Dataintegration: Atradius tilbyder to typer af intergration til jeres ERP/økonomisystem. Atradius Flow, der er et ‘plug & play’ modul til Microsoft Dynamics NAV & Business Central. Atradius API, der er vores løsning til integrering, hvor du selv styrer hvorledes du vil have dit setup, uanset ERP/ økonomisystem.
 • En online platform: I Atradius Atrium søger du nemt kreditmaksima på potentielle kunder. Her kan du samtidig følge hver enkelt ansøgning og danne dig et samlet overblik over dine kreditmaksima.
 • Et kompetent kundecenteret: Medarbejderne i vores kundecenter har mange års erfaring i at hjælpe dig med alle spørgsmål vedrørende din kreditforsikring, og følger personligt op på alle henvendelser
 • Indblik: Med i din løsning får du også Atradius Insights. Med Insights kan du bl.a. følge hver af dine kunders aktuelle betalingsevne og danne dig et overblik over din samlede risiko.
 

Kontakt os

 

 

 

 

Da CoolRunner valgte at forsikre deres kreditsalg gennem Atradius, skyldtes det først og fremmest vores teknologiske løsninger, der automatiserer store dele af arbejdet med deres kreditforsikring.

Vores dataflow fra økonomisystemet kører flydende over til Atradius, og tingene kommer flydende tilbage igen. Jeg plejer at sige, at vi giver hinanden færdigtygget mad. Vi er i stand til at gøre tingene nemme for hinanden.

Per Imer, CEO CoolRunner

 

Global og lønsom vækst

Atradius har gennem de sidste 15 år arbejdet sammen med Georg Jensen Damask, og har derfor haft en central rolle i at sikre grundlaget for global og lønsom vækst. 

”Vi har behov for en partner, som er i stand til at agere hurtigt og er lokalt forankret, og som derfor har et indgående kendskab til kunderne i de enkelte lande. Derfor har vi et samarbejde med Atradius” - Peter Hulweg Christiansen, CEO

Bestil din kreditrisikorapport nu

En kreditrisikorapport fra Atradius giver dig et overblik over dine kunders sandsynlighed for betalingsmisligeholdelse og et overblik over risikoen i de brancher, I sælger til. Og som bruger af Microsoft Dynamics NAV og Microsoft D365 BC - er det nemt overføre data på dine kunder til vores system.

Med en kreditrisikorapport, får du et overblik over din kreditrisiko som du kan anvende til at lægge eller justere din kreditstrategi. Du får uvurderlig viden om hvilke kunder og brancher du bør være opmærksom på. Kreditrisikorapporten giver:

 • Atradius Køberrating – både opdelt på kunder og eksponering
 • Din eksponering på hovedbrancher
 • Indsigt i brancherisiko for de brancher du sælger til
 • Din eksponering på lande hvis du eksporterer
 • Dine 10 største købereksponeringer – med brancherisiko og Atradius køberrating
 • Dine 10 største købereksponeringer i højrisikobrancher

Rapporten klæder dig på til handle på data – frem for mavefornemmelse.

 

 

(DK-dk) Lise billede (image)