Serv@Net

Serv@Net er vores onlinesystem, der giver dig nem adgang til alle relevante oplysninger om jeres kreditforsikring, f.eks. forsikrede købere og status på ansøgninger, inkassosager og skadesager.

Serv@Net hjælper og understøtter jer i håndteringen af jeres police - f.eks. fastsættelse af kreditmaksimum, indberetning af betalingsforsinkelser, overdragelse til inkasso og indsendelse af skadeanmeldelse.

Du har let adgang til at trække rapporter over jeres kreditmaksima, forsikrede købere mv. Serv@Net giver også en notifikation, hvis der sker ændringer i kreditmaksima eller hvis der er behov for at indberette præmiegrundlag. Endelig får I adgang til en køberdatabase på mere end 200 mio. virksomheder verden over, og det er gratis.

 

Fleksibilitet i den måde du administrerer din kreditforsikring

I Serv@Net har du fuld kontrol over, hvem der skal sættes op til at modtage, hvilken information fra os. Du kan ændre  kontaktpersoner og oprette nye kontaktpersoner. Systemet giver dig mulighed for selv at styre, hvilket køberland du anvender som standard for dine ansøgninger om kreditmaksima. Har du f.eks. mange købere i Tyskland, er det hurtigt hvis du vælger Tyskland som standard køberland, og samtidig kan Serv@Net sættes op til at starte på den side, du bruger oftest.

Via Serv@Net kan du altid tilgå jeres police for at tjekke specifikationer og vilkår.

 

Adgang til Atradius Køberrating

Atradius Køberrating er en tjeneste tilknyttet en Atradius kreditforsikring.  Atradius Køberrating er en beregning af sandsynligheden for, at en køber ikke er i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Med denne tjeneste får man som kreditforsikringskunde hos Atradius et overblik over de forsikrede køberes kreditrating og udviklingen af denne. Man kan også lave rapporter over sin forsikrede køberportefølje.

Med Atradius Køberrating får du:

  • Indsigt og overblik over jeres køberportefølje
  • Rapporter og analyser af jeres forsikrede købere
  • Supplement til en Atradius kreditforsikring

Du kan få adgang til Atradius Køberrating gennem Serv@Net.


 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information