Corp responsibility

Som et selskab, hvis opgave det er at fremme samhandel, er vores største samfundsansvar af økonomisk karakter. Samhandel er essentiel for udviklingen af verdensøkonomien.

Samhandel gør det muligt for virksomheder at vokse og dermed skabe arbejdspladser og reducere fattigdom. Det er dog ikke tilstrækkeligt blot at medvirke til at fremme samhandel. Vi stræber efter at håndtere risici for vores kunder på en gennemsigtig og etisk måde gennem overholdelse af de ti principper i FN's Global Compact (FNGC).
 

Vi forpligter os til FN's Global Compact

Vi støtter op om de ti principper i FN's Global Compact vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruptionsbekæmpelse. Hvert år rapporterer vi til FN's Global Compact om vores fortsatte forpligtelse og de fremskridt, vi gør inden for alle corporate responsibility-områder.

 

Atradius staff taking part in rubbish clearing day, Australia

 

 

Vi gør en positiv forskel via vores corporate responsibility

Corporate responsibility er forankret i vores forretningsstrategi, kultur og dagligdag. Vi har brugt input fra vores interessenter for at definere, hvilke spørgsmål, der er vigtigst for os. Disse input er blevet indsat i vores Materiality Matrix.

Atradius' forpligtelse i forhold til etisk adfærd omfatter social, miljømæssig og økonomisk fremgang. Vores bidrag har til hensigt at styrke den sociale velfærd og skabe et bedre miljø.

Isidoro Unda Atradius Isidoro Unda
Chief Executive Officer Atradius

Fremtidsudsigter

Corporate responsibility er en del af vores driftsstrategi og inkluderer formulering af mål for fremtiden.
 

Vores mål for 2017 er, at:

  • rapportere udadtil i forhold til de mest relevante FNGC-principper
  • rapportere efter GRI (Global Reporting Initiative) niveau B
  • gennemføre intern revision af vores rapportering om corporate responsibility


Vores mål for 2019 er, at:

  • rapportere udadtil i forhold alle FNGC-principper
  • rapportere GRI på niveau A+
  • gennemføre ekstern revision af vores rapportering om corporate responsibility

Bemærk: de vedhæftede dokumenter er kun tilgængelige på engelsk.

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information