Credit-to-cash briefings

Atradius' Credit-to-Cash Briefings giver dig vejledning til brug i den daglige drift af virksomheden. Publikationerne indeholder også en række brugbare tjeklister.

Kreditstyringsprincipper

For at sikre effektiv kreditstyring skal du kigge på flere områder i din virksomhed. Kreditstyringsprincipperne giver en best practice-tjekliste, der indeholder alt lige fra generelle kreditretningslinjer til efteruddannelse og benchmarking.
 

Samlet risikovurdering af dine tilgodehavender

For at have en stærk balance i regnskabet bliver du nødt til at gøre mere end blot at tjekke dine kunders kreditvurdering. Det er også en god ide at foretage en grundig analyse af dine tilgodehavender, både tidligere og nuværende, til afdækning af en eventuel tabsrisiko.
 

Ti trin til hurtig betaling

Hemmeligheden bag rettidige inddrivelser ligger i en systematisk og konsekvent kreditstyringspraksis, der underbygger dit samarbejde med alle dine kunder.
 

Effektive opkald i forbindelse med inkasso

At tage telefonen for at minde en kunde om et udestående giver dig mulighed for at opretholde, eller måske opbygge, et mere personligt forhold.  Men før du ringer, skal du lige kigge på vores tjekliste for at være sikker på, at det gøres optimalt.


Sådan forholder vi os til undskyldninger om for sen betaling

Uheldigvis er der nogle virksomheder, som kommer med undskyldninger for at bortforklare forsinkelser om, hvorfor fakturaen er betalt for sent. Her er nogle eksempler på de mest almindelige undskyldninger og tips til, hvordan man forholder sig til dem.
 

Bliv hurtigt opmærksom på betalingsrisici

Det er meget sjældent, at virksomheder går i betalingsstandsning fra den ene dag til den anden. Du kan tage skridt til at beskytte din virksomhed for andres fejl ved at holde øje med faresignaler. Brug disse tjeklister til at overvåge nøgleindikatorer.

Bemærk: Credit-to-Cash briefings findes kun på engelsk.
 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information