Eksportfokus

Vores Eksportfokus-publikationer identificerer mulige risici og handelsbarrierer, som virksomheder kan støde på i deres bestræbelser på at finde nye eksportmarkeder.

Hvo intet vover...

Når man forlader et kendt territorium som ens eget hjemmemarked og går ud på et ukendt eksportmarked, støder man ofte på en lang række nye risici. Nogle gange udgør disse reelle barrierer for at opnå et succesfuldt salg. Vi identificerer disse risici i vores Eksportfokus-publikationer og viser dig nogle måder til at undgå disse.
 

Eksportpraksis: Kontrakter ved eksportsalg

Handelsrelationer forbedres ved nær og tæt kontakt. Dårligt formulerede klausuler eller forskellige fortolkninger kan medføre tilbageholdelse eller endda udeblivelse af betaling fra købers side. Denne rapport beskriver de vigtigste punkter, der skal overvejes, når der skal udarbejdes kontrakter med henblik på en succesfuld eksportforretning.
 

Beskyttelse mod risici ved international handel

Hvilke sikringsforanstaltninger er de bedste, når man driver virksomhed i udlandet?

Bemærk: Eksportfokus-rapporterne findes kun på engelsk.

Relaterede dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information