Velkommen til Atradius

Sådan kommer du i gang med at bruge din kreditforsikring

For at du kan komme nemt og hurtigt i gang med at bruge din kreditforsikring, har vi lavet denne lille introduktion til dig. 

Længere nede kan du se vores videoer om:

  • hvad der sker, når du ansøger om et kreditmaksimum
  • hvad du skal indberette for at opgøre jeres præmie
  • tidsfristerne for manglende betaling.

Din Account Manager

Christen DalsgardChristen Dalsgard - Account Manager

Velkommen til Atradius!

Mit navn er Christen Dalsgard, og jeg er jeres Account Manager. Jeg ser frem til fremtidigt samarbejde. Du er altid velkommen til at kontakte mig på følgende kontaktoplysninger:

+45 33 26 52 13

+45 40 86 20 98

christen.dalsgard@atradius.com

Kundecenter

Du kan kontakte Atradius Kundecenter, når du ønsker

  • en status på ansøgninger
  • uddybende forklaring på afgørelser
  • revurdering af afgørelser
  • hjælp til Serv@Net & Atradius Insights
  • opdatering af køberdatabasen (navne- og adresseændringer)
  • status på skade- og inkassosager

 

Ansøgningsproces

Hvad sker der, når du ansøger om et kreditmaksimum? Dvs. en dækning på en af jeres kunder. Gå til toppen

 

 

Præmieopgørelse

Se videoen og lær' mere om, hvad du skal indberette for at opgøre jeres præmie, og hvordan du indberetter til os. Gå til toppen

 

 

Tidsfrister for manglende betaling

Hvad skal du foretage dig, hvis I ikke får jeres betaling? Hvis jeres kunde ikke betaler, er det vigtigt, at du kender tidsfristerne for indberetning af manglende betaling. Se videoen herunder for at høre mere. Gå til toppen

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information