Kreditpolitikkens 10 punkter

Fastlæg en strategi for virksomhedens kreditpolitik

Første skridt til en effektiv kreditstyring er, at virksomheden gør sig nogle tanker omkring sin kreditgivning og får fastlagt en kreditstrategi. Kreditgivningen er en vigtig konkurrence parameter. Der skal være en god balance mellem på den ene side at begrænse risikoen og på den anden side at udnytte de forretningsmæssige muligheder. 

En fastlagt kreditpolitik bør regulere følgende:

 

1. Hvem kan give kredit?

Hvem kan give kredit - hvilke medarbejdere/afdelinger skal have bemyndigelse og hvilke beløb?

 

2. Kredittider & kreditmaksimum

Den kreditansvarlige fastsætter kredittider og -maksimum for de fleste kunder. Ved særligt store kreditter - eller lange frister - bør den øverste ledelse inddrages i overvejelserne:

  • Hvad koster det os?
  • Kan vi bære et tab?

 

3. Kreditgrundlag

I hvilket omfang skal beløbsgrænser afhænge af faktorer som købers juridiske status, virksomhedens alder, køberland og tilgængeligheden af regnskaber - reviderede eller ureviderede?

Hvilket beslutningsgrundlag skal der være - regnskaber/reviderede regnskaber, kreditoplysninger og/eller check af f.eks. RKI.

Hvordan influerer supplerende sikkerheder som remburs, bankgaranti eller kreditforsikring på beløbsgrænser?

 

4. Løbende overvågning

Hvordan sikrer I løbende overvågning af eksisterende kunders kreditværdighed - eksempelvis indhentning af opdaterede regnskaber, overvågning af betalingsmønster eller ændrede ejerforhold eller juridisk status. De fleste ressourcer sættes ofte ind på at kreditvurdere nye kunder, men 80% af alle debitortab kommer fra gamle, velkendte kunder. De normalt pålidelige betalere kan også få likviditetsproblemer – og de har ofte opnået en tillid, der tillader dem at skylde store beløb, før alarmklokkerne ringer.

 

5. Rykkere

Hvornår skal vi rykke kunderne for betaling f.eks.:

  • 1. rykker: Senest 14 dage efter, kunden skulle have betalt.
  • 2. rykker: Senest 30 dage efter forfaldsdatoen.
  • 3. rykker: Senest 45 dage efter, kunden skulle have betalt. I tredje rykker trues med inkasso.

 

6. Personlig kontakt

Den personlige kontakt er vigtig, derfor er det en god idé at ringe – men følg også op med en skriftlig rykker af hensyn til senere dokumentation.

 

7. Tidspunktet for stop af nye leverancer

Hvornår skal der stoppes for nye leverancer, og hvem kan dispensere hvis der opstår behov?

 

8. Beslutning om inkasso

Hvem træffer beslutning om inkassoskridt og hvornår skal det ske?

 

Overvej desuden om I kan blive ramt af følgende risici:

9. Oparbejdningsrisici – før levering

Kunden bliver insolvent eller annullerer en ordre vedrørende specialfremstillede varer før levering. Mange overser denne risiko, men tabet er lige så alvorligt som ved manglende betaling efter levering.

 

10. Politiske risici

Importforbud, valutarestriktioner, krig/borgerkrig. Man skal kende og tage højde for den politiske forhold i de lande, der handles med, som kan forhindre betaling.

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information