Kreditvurdering - gode råd

Atradius kreditvurderer dine kunder og beskytter dig mod pludselige uforudsete tab på dine debitorer.

Hvem er Atradius?

Atradius er førende i Danmark inden for kreditforsikring, garantier og inkasso med mere end 90 års erfaring. Vi foretager hver dag mange tusinde kreditvurderinger og kreditbeslutninger af virksomheder rundt om i verden. Vores database indeholder informationer om mere end 200 millioner virksomheder. Vi har dermed stor erfaring og indsigt i kreditvurdering.

Læs mere om Atradius

Principper i kreditvurdering

Vores kreditvurdering tager udgangspunkt i regnskab fra virksomheden, varearten som virksomheden sælger samt landet og branchen, hvor virksomheden befinder sig i. Vi vurderer bl.a. den regnskabsmæssige udvikling, bankengagementer, betalingsdisciplinen, koncernhæftelser mm. Afhængig af den konkrete virksomhed kan vi bl.a. også se på virksomhedens ledelse, moral og markedsposition.

Er kreditforsikring noget for mig?

- Beder dine kunder om stadig længere kreditter?
- Føler du, at du mangler ressourcer til løbende overvågning af jeres debitorer?
- Og holder du nogle gange igen med at sælge til nogen, fordi du er nervøs for betalingen?

Kreditforsikring beskytter mod det pludselige uforudsete tab på dine kunder. Hvis din kunde ikke betaler eller går konkurs, dækker Atradius op til 90% af det udestående beløb. Vi overvåger løbende dine kunder og hjælper dig med at vurdere, hvornår din kunde ikke længere er kreditværdig, så I kan styre jeres salg hen mod de kreditværdige kunder. Med en kreditforsikring i ryggen får I afdækket jeres risiko, når I går ud på nye eksportmarkeder.

Læs mere om kreditforsikring

Kontakt Atradius

Er du interesseret i at høre mere om hvordan kreditforsikring kan hjælpe jeres virksomhed, så kontakt Atradius i dag på Tlf. 33 26 50 00 eller e-mail info.dk@atradius.com.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information