Alle virksomheder kan rammes af en Sort Svane

What are sudden defaults and should my company be worried?

Sudden defaults are defaults that are improbable, unpredictable and unimaginable.

They are characterised by their size, value and speed of default and the circumstances for the default. Often, the triggers for these sudden defaults are a combination of events. A metaphor for a sudden default is the "black swan".

Even the most experienced credit manager can be caught off guard, having not foreseen it coming. Yet It is how we respond and interact in such cases, that can make the difference to your business when faced with this situation.
 

Download more information

or fill in the form opposite to arrange a call back if you would like to discuss further.

Få en kreditvurdering! ...af dine vigtigste kunder og modtag tilbud på kreditforsikring

Dine informationer

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information