Join the Atradius Flow Team at Directions EMEA Conference Vienna

- credit risk management made simpler

Atradius is participating at this year’s Directions EMEA introducing Atradius Flow. A ground breaking credit risk management tool for Microsoft Dynamics Business Central. Join us at our sponsor track on Friday October 11th from 12:00 - 12:45, where you will receive a thorough introduction to Atradius Flow and learn more about how it creates value for you and your customers. Read more here.

Atradius Flow is a standard module for  Microsoft Dynamics Business Central and integrates, all credit insurance administration, directly into the company’s financial system. This allows the customers to work with credit management, in a well-known environment, and at the same time benefit from a solution which automates the processes related to credit insurance.

 

Please fill in the form and receive information about Atradius Flow

 

 

 

 

Atradius stores and processes your personal data as described in the privacy policy. I can always unsubscribe by clicking on the link "subscribe" at the button of the newsletter.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information