Product Fragment Preview Mode

Supplerende kreditmaksimum på køber i det tilfælde, hvor vi ikke kan imødekomme jeres behov under jeres almindelige police.

 

Genforsikringsaftalen med Eksport Kredit Fonden (EKF) gør det muligt for Atradius at hæve et kreditmaksimum på køber i tilfælde, hvor vi ellers ikke kan imødekomme jeres behov.

 

 

 

 

 

 

hammer and nails on wood board

 

 

 

 

 

Hvordan gør vi brug af  statslig top-up?

I kan gøre brug af ordningen hvis I:

  • Har tegnet en kreditforsikring hos os
  • Har en køber som vi ikke kan forsikre fuldt ud, og
  • Køber er hjemmehørende i et land som er omfattet af aftalen (hent listen over lande omfattet af aftalen forneden på siden)

Ønsker I at gøre brug af ordingen, skal I udfylde og underskrive  EKF erklæringn om ikke-bestikkelse, miljøforhold og dansk økonomisk interesse. Erklæringen sendes udfyldt og underskrevet til Atradius (Du finder erklæringen forneden på siden).

Når vi har modtaget erklæringen udsteder vi en top-up police til jer.

Når I har fået top-up policen, kan I søge om at få fastsat et top-up kreditmaksimum ved at indsende en ansøgning.

Hvad koster supplerende kreditmaksimum under EKF top-up?

Der skal betales en ekstra præmie for at få et supplerende kredimaksimum under top-up policen. Præmiesatsen på en top-up forsikring er fastsat af staten til 0,50% - dog minimum den samme præmiesats, som er ­gældende under den almindelige police. Præmien beregnes af den forholdsmæssige andel af ­omsætningen efter følgende formel:

Omsætning til køber [gange] Præmiesats under Top-up policen [gange] Fastsat kreditmaksimum under Top-up ­policen    

[divideret med]

Det samlede fastsatte kreditmaksimum (Fastsat ­kreditmaksimum under Modula policen [plus] Fastsat ­kreditmaksimum underTop-up policen)
 

Eksempel på præmieberegning

Grundlag for præmieberegning:

  • Fastsat kreditmaksimum under den almindelige ­kreditforsikring: DKK 100.000
  • Fastsat kreditmaksimum under top-up policen: ­­DKK 50.000
  • Omsætning: DKK 150.000
  • Præmiesats: 0,50%

 

Beregning:


            150.000 X 0,50% X 50.000
      ____________________________       

          150.000 (100.000 + 50.000)


Præmien beregnes hermed til DKK 250.
 

 

Kontakt os og få et tilbud

Telefon

Ring til os på 33 26 50 00

E-mail

Skriv til os på info.dk@atradius.com

 

Relaterede dokumenter

Download
EKF Top-up ansøgning

97KB Word Document