Case - Jacob Kongsbak Lassen: Økonomisk sikkerhed

Jacob Kongsbak Lassen er en 5. generation familievirksomhed specialiseret i fisk og service af høj kvalitet

Ved første øjekast

Virksomhed:

Jacob Kongsbak Lassen

Branche:

Fødevarer

Marked:

Fisk engros

Udfordring:

Mange mindre og ny kunder, en branche i konstant udvikling og et ønske om at sikre det højst mulige serviceniveau.

Resultater:

Jacob Kongsbak Lassen kan i dag levere hurtige svar på kreditforespørgelser, og lægge et kreditmaksimum funderet i mest muligt viden om kundens økonomi.

Hvordan vi fik det til at ske:

Atradius og Jacob Kongsbak Lassen har i seks år arbejdet sammen om at sikre virksomhedens økonomiske stabilitet via kreditforsikring og en solid kreditpolitk.

For en virksomhed som vores er det derfor vigtigt, at man kan gå i dybden, før man beslutter, hvor kreditmaksimum skal ligge. Her fungerer Atradius rigtig godt.

Aase Kongsbak Aase Kongsbak
Økonomiansvarlig
Lave marginer og en branche i kontinuerlig forandring kan være udfordrende, når målet er høje
standarder, vækst og samtidig en sund forretning. Familievirksomheden Jacob Kongsbak Lassen tror
på kombinationen af virksomhedens unikke historie og et innovativt drive. Atradius er en del af denne
strategi.
 

Formålet med samarbejdet

Kødbyen i København er de senere år ellers mest omtalt som et hipt gå-i-byen sted for den yngre del af befolkningen og byens mange turister. Men midt mellem de mange nye forlystelser ligger Jacob Kongsbak Lassens hjerte – i form af både kontorer og produktion. Over fem generationer har virksomheden leveret kvalitetsfisk en gros – nu over det meste af landet og i Sydsverige.
 
Virksomhedens mål er meget beskedent: Sund vækst. Metoden er lidt mindre beskeden: Jacob Kongsbak Lassen skal altid være foran. Jacob Kongsbak forklarer: ”Vi bygger vores virksomhed på de værdier og visioner, vi altid har haft. Det betyder garanti for kvalitet, men også altid at forny og altid gå forrest. Det gælder i forhold til produktion og miljø, hvor vi hele tiden opgraderer mod mere genanvendelse og økologi, men også i vores økonomi, hvor vi over de sidste seks år har arbejdet sammen med Atradius”.
Lise Ulrich

Vores rolle

Hvordan vi understøtter Jacob Kongsbak Lassens kreditpolitk

Jacob Kongsbak Lassens kunder spænder lige fra supermarkeder og større bredt anerkendte restauratører til små nystartede håbefulde kokke. Alle skal de behandles godt, og helst også have muligheden for at blive fast kunde i virksomheden. Her går Atradius ind og giver den ro, der uden tvivl er nødvendig, når man agerer i et marked med mange nye kunder, og hvor det sommetider sker, at ellers gode kunder må give op.
 
”Verden forandrer sig jo hele tiden – trends kommer og går. For en virksomhed som vores er det derfor vigtigt, at man kan gå i dybden, før man beslutter, hvor kreditmaksimum skal ligge – og helst gøre det hurtigt. Her fungerer Atradius rigtig godt. De kender branchen indefra og lytter hele tiden med. Og er der noget, så ringer man bare til Lise Ulrich. Det er lidt i samme ånd som os selv” fortæller Aase Kongsbak, virksomhedens økonomisk ansvarlige.
 

Resultater

Jacob Kongsbak Lassen står i dag sikkert i en branche, der ellers har været præget af mange konsolideringer. Og selv om man til stadighed vælger at gå forrest, og derfor tager de udgifter den beslutning medfører ’up-front’, så vokser virksomheden stadig.
 
”Du kan aldrig gardere dig 100%. Derfor er det vigtigt at arbejde sammen med en leverandør som Atradius, der, ligesom os selv, gør meget for at sikre et højt serviceniveau. Kun på den måde kan vi bruge flere kræfter på at levere højeste kvalitet til gode kunder.”
 

Om Jacob Kongsbak Lassen

Jacob Kongsbak Lassen er en 5. generation familievirksomhed specialiseret i fisk og service af høj kvalitet.
 
Virksomheden har i dag 50 ansatte, der fra virksomhedens produktion i København og Malmø leverer over tusind varenumre til hele Danmark og Sydsverige. Kunderne spænder fra de største supermarkeder til små nystartede gourmet-restauratører.

Relaterede dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information