EKF-aftale

Det er muligt for Atradius at dække de bedste af de købere, som vi ellers afviser at forsikre under jeres Modula police.

Introduktion til EKF-aftalen

EKF-aftalen giver Atradius mulighed for at genforsikre kreditrisici hos EKF, så vores risiko bliver væsentlig mindre. Dermed bliver det muligt for Atradius at dække de bedste af de købere, som vi ellers afviser at forsikre.

EKF genforsikrer Atradius, og overtager dermed størstedelen af risikoen. Atradius udsteder policen, kreditvurderer, opkræver præmie, skadebehandler mm.

Clothes hanging on rack

Kan vi gøre brug af aftalen?

I kan gøre brug af ordningen hvis I:

  • har tegnet en kreditforsikring hos os
  • har en køber som vi ikke kan tilbyde at forsikre eller ikke kan tilbyde at forsikre fuldt ud
  • køber er hjemmehørende i et land som er omfattet af aftalen. Se listen over lande omfattet på EKFs hjemmeside.

Ønsker I at gøre brug af ordningen, skal I udfylde og underskrive en EKF erklæring vedrørende CSR, dansk økonomisk interesse og ikke-bestikkelse . Erklæringen sendes i udfyldt og underskrevet stand  til os.  I finder erklæringen for neden på siden (som pdf. fil)

I skal være opmærksomme på, at pris og selvrisiko er skærpet i forhold til det i kender fra jeres Modula police.

Vilkår

Der etableres en ”Atradius EKF police”. Policevilkårene er som udgangspunkt de samme som den almindelige Atradius Modula police bortset fra præmie og selvrisiko.

Hvad får I?

  • Dækning på de bedste af de afviste risici
  • Politisk risikodækning
  • 85% dækning

Hvad koster det?

Præmiesatsen er fast og er bestemt af EKF ud fra en landekategorisering. Præmien varierer fra:

  • 0,90% i landekategori I
  • 1,40% i landekategori II

Landekreds

Aftalen muliggør, at I kan få kreditforsikret jeres salg til udvalgte lande . EKF har inddelt de lande der er omfattet i to landekategorier*. Se landene i pdf filen på EKFs hjemmeside.

 

Kreditvurdering af køber

Atradius kreditvurderer køberne efter retningslinjer fastsat af EKF. Aftalen betyder, at vi kan tage større risici, men vi skal stadig styre vores kunder, Atradius og EKF uden om de dårlige risici.

I kreditvurderingen lægges der vægt på købers finansielle situation, registrerede betalingsforsinkelser, landerisikoen og den generelle risiko for, at køber kan gå i betalingsstandsning. Opdaterede regnskaber er vigtige i vurderingen og der tages også højde for jeres betalingserfaringer med køber

 

Kontakt os hvis du vil vide mere og EKF-ordningen

Telefon

Ring til os på 33 26 50 00

E-mail

Skriv til os på info.dk@atradius.com

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information