EKF genforsikring

Det er muligt for Atradius at dække de bedste af de købere, som vi ellers afviser at forsikre under jeres almindelige police.

Introduktion til aftalen

Genforsikringsaftalen giver Atradius mulighed for at genforsikre kreditrisici hos EKF, så vores risiko bliver væsentlig mindre. Dermed bliver det muligt for Atradius at dække de bedste af de købere, som vi ellers afviser at forsikre.

EKF genforsikrer Atradius, og overtager dermed størstedelen af risikoen. Atradius udsteder policen, kreditvurderer, opkræver præmie, skadebehandler mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clothes hanging on rack

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan vi gøre brug af aftalen?

I kan gøre brug af ordningen hvis I:

  • har tegnet en kreditforsikring hos os
  • har en køber som vi ikke kan tilbyde at forsikre eller ikke kan tilbyde at forsikre fuldt ud
  • køber er hjemmehørende i et land som er omfattet af aftalen (se listen over lande omfattet i pdf filen for neden på siden).

Ønsker I at gøre brug af ordningen, skal I udfylde og underskrive EKF-erklæringen om ikke-bestikkelse, miljøforhold og dansk økonomisk interesse. Erklæringen sendes i udfyldt og underskrevet stand  til Atradius.  I finder erklæringen for neden på siden (som pdf. fil)

I skal være opmærksomme på, at pris og selvrisiko er skærpet i forhold til det i kender fra jeres almindelige kreditforsikringspolice.

Vilkår

Der etableres en ”Atradius Modula EKF Police”. Policevilkårene er som udgangspunkt de samme som den almindelige Atradius Modula Police og Atradius Global Police bortset fra præmie og selvrisiko.

Hvad får I?

  • Dækning på de bedste af de afviste risici
  • Politisk risikodækning
  • 85% dækning

Hvad koster det?

Præmiesatsen er fast og er bestemt af EKF ud fra en landegruppering. Præmien varierer fra:

  • 0,90% i landegruppe 1
  • 1,40% i landegruppe 2

Landekreds

Aftalen muliggør, at I kan få kreditforsikret jeres salg til udvalgte lande . EKF har inddelt de lande der er omfattet i to landegrupper*. Se landene i pdf filen for neden på siden.

* = Fødevarer omfattet af Ruslands importforbud kan ikke dækkes, uanset at de varer der skal leveres, har deres oprindelse i lande der ikke er omfattet af importforbud.

Kreditvurdering af køber

Atradius kreditvurderer køberne efter retningslinjer fastsat af EKF. Genforsikringsaftalen betyder, at vi kan tage større risici, men vi skal stadig styre vores kunder, Atradius og EKF uden om de dårlige risici. F.eks. afvises købere, hvor der er registreret betalingsforsinkelser de seneste seks måneder. Til gengæld kan der lægges vægt på jeres gode samhandelserfaringer.

I kreditvurderingen stilles der krav om, at vurderingen foretages på baggrund af regnskaber, der ikke er ældre end 12 måneder. Der kan dog dispenseres fra denne regel, såfremt policehaver har positive samhandelserfaringer med køber.

Som noget nyt, er der mulighed for i kreditvurderingen at lægge vægt på samhandelserfaringer opnået gennem samhandel på CAD vilkår (Cash Against Documents). Her vil der dog maksimalt kunne udstedes en dækning på DKK 750.000 eller 1/3 af policehavers totale omsætning med køber indenfor de seneste 12 måneder.

 

Kontakt os og få et tilbud

Telefon

Ring til os på 33 26 50 00

E-mail

Skriv til os på info.dk@atradius.com

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information