Debt Collections Handbook Chile 2019

International inkassohåndbog

 • Chile
 • Landbrug,
 • Biler/Transport,
 • Kemi/Medicinalvarer,
 • Bygge og anlæg,
 • Forbrugsvarer,
 • Elektronik/IT,
 • Finansielle services,
 • Fødevarer,
 • Generel økonomi,
 • Maskiner,
 • Metal,
 • Papir,
 • Service,
 • Stål,
 • Tekstil

09 Sep 2019

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Chile.

Amicable collections

General information

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

Atradius Collections provides debt collection services following a rigorous selection process in order to meet our clients´ needs. Our local partners carry out the collection process in-house, adhering to federal and state laws.

Interest

Generally, in the amicable phase, interest is charged to debtors. However, the percentage can be negotiated.

Interest is daily and it can vary according to the table that comes from the SBIF (Superintendency of Banks and Financial Institutions).

Debt collection costs

In Chile, debt collection costs are charged to debtors at the end of the process, especially in the last instalment. From a cultural perspective, Chilean debtors are used to paying debt collection costs, though often the actual amount of these costs is considered a matter of negotiation.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Chile's economic situation and covers the following topics:

 • Legal procedures 
 • Lawsuit
 • Insolvency proceedings
 • Time frame and outcome

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in Chile and other countries:

download icon red

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information