Debt Collections Handbook UAE 2019

International inkassohåndbog

 • De Forenede Arabiske Emiranter
 • Landbrug,
 • Biler/Transport,
 • Kemi/Medicinalvarer,
 • Bygge og anlæg,
 • Forbrugsvarer,
 • Elektronik/IT,
 • Finansielle services,
 • Fødevarer,
 • Generel økonomi,
 • Maskiner,
 • Metal,
 • Papir,
 • Service,
 • Stål,
 • Tekstil

09 Sep 2019

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in the UAE.

Amicable collections

General information

 

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

 

We recognise that every client has different needs, and therefore our services are tailored to the clients’ specific requirements. We follow proven principles of negotiations. Keeping close contact with debtors, we are able to evaluate genuine cash flow problems and stalling excuses for non-payment and persuade debtors to pay the debts in an amicable manner. Field visits and face-to-face meetings with the debtors are an integral part of our collection initiatives.

Interest

Though the chief justice of the Supreme Court in a suit filed by a bank for recovery ruled that ordering the borrower to pay interest for late payments can be considered a sort of damages, which is compliant with both UAE law and Sharia’s, from a cultural point of view and in practice, debtors in the UAE do not pay interest on delayed payments.

Debt collection costs

From a cultural point of view and in practice, debtors in the UAE do not pay collection costs.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of UAE's economic situation and covers the following topics:

 • Legal procedures
 • Time frame and outcomes
 • Insolvency proceedings
 • Key changes under the New Bankruptcy Law

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in the UAE and other countries:

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information