European Football Championship Industry playing fields

Industry Match-up Reports

 • Østrig,
 • Belgien,
 • Kroatien,
 • Tjekkiet,
 • Danmark,
 • Finland,
 • Frankrig,
 • Tyskland,
 • Ungarn,
 • Island,
 • Irland,
 • Italien,
 • Nederlandene,
 • Norge,
 • Polen,
 • Portugal,
 • Rumænien,
 • Rusland,
 • Slovakiet,
 • Slovenien,
 • Spanien,
 • Sverige,
 • Schweiz,
 • Tyrkiet,
 • Storbritannien
 • Landbrug,
 • Biler/Transport,
 • Kemi/Medicinalvarer,
 • Bygge og anlæg,
 • Forbrugsvarer,
 • Elektronik/IT,
 • Finansielle services,
 • Fødevarer,
 • Maskiner,
 • Metal,
 • Papir,
 • Service,
 • Stål,
 • Tekstil

08 Jul 2016

The Industry Playing Fields provide a visual performance forecast for 14 different industries in countries paired together in the Euro 2016 tournament.

Scoring the industries performance outlook

 

 

 

Industry Playing Fields

 

 

 

With the European football championship 2016 advancing into the Round of 16 and quickly moving towards the finals, we have produced Industry Playing Fields comparisons. These visual match-ups will analyse the industries performance forecast for countries which are paired together in the actual football tournament.

Atradius will provide a score for the match-ups, ranking the outlook for each sector as Bleak, Poor, Fair, Good, Excellent. The country with the better industry outlook compared to its opponent scores a goal, symbolised here by a football.

The Industry Playing Fields are available in the following languages: English and German, Dutch, French, Italian, Spanish, Polish, Hungarian and Czech on our local websites. 

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information