Market Monitor - Machinery - Sweden 2016

Market Monitor

  • Sverige
  • Maskiner

18 Aug 2016

The Swedish machinery industry has shown several years of positive development. Machinery production is expected to grow 2.3% in 2016 and 0.9% in 2017.

  • The Swedish machinery sector is highly export-oriented. Its main segments are automotive (trucks), agriculture and industrial machines. Currency volatility is a potential risk, as production costs are accrued in Swedish krona. Domestically, the largest customer of the Swedish machinery sector is the automotive industry (e.g. Volvo and Scania).
  • The industry has shown several years of positive development. Sweden’s economic growth has picked up 4.2% in 2015 and is forecast to increase 3.6% in 2016. As a result, capital expenditures continue to increase. Machinery production is expected to grow 2.3% in 2016 and 0.9% in 2017.
  • Due to the benign growth outlook, profit margins of machines businesses are expected to remain stable in 2016.
  • The machinery industry faces no particular lending problems as banks are generally willing to provide loans. Most companies benefit from the currently low interest rates when servicing their debt.
  • The average payment duration in the machinery industry ranges from 30 to 45 days. Payment behaviour has been good over the last two years and the number of payment delays, defaults and insolvencies is expected to remain low in 2016.
  • Due to the good growth prospects and low credit risk our underwriting stance is relaxed for this industry.

Relaterede dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information