Market Monitor Fødevarebranchen Portugal 2016

Market Monitor

  • Portugal
  • Fødevarer

02 Dec 2016

Den økonomiske afmatning i de to vigtigste eksportmarkeder (Brasilien og Angola) har ført til reduceret eksport og investeringsniveau i branchen.

 

  • The Portuguese food sector is expected to grow 0.3% in 2016 and 1.8% in 2017. The economic downturn of two main export markets - Brazil and Angola - has led to reduced exports and, to some extent, investment levels in the sector. Investments are also negatively affected by Portugal´s more subdued GDP growth rate forecasts for 2016 and 2017 (1.0% and 1.2% respectively).
  • Producer price deflation in 2014 and 2015 had a negative impact on businesses' margins. Mainly affected was the meat subsector as a result of the Russian import ban. Profitability of food businesses has declined due to strong competition and price wars in the food retail segment. However, both consumer and producer food prices have increased again in 2016, which should have a positive effect on profit margins.
  • Non-payment notifications remained stable in 2016, and we expect no increase in 2017. As a result of the food sector's resilience and stable payment behaviour we are supportive in our underwriting stance. However, we are more restrictive when underwriting the meat subsector, which still suffers from overproduction and decreasing overseas sales.
Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information