Market Monitor - Construction industry - Japan

Market Monitor

  • Japan
  • Bygge og anlæg

19 Feb 2015

Problems remain in the building sectors of most of the countries covered in this issue of the Market Monitor. Consequently, the outlook for the construction industry in 2015 remains muted.

Market performance at a glance

Japan

  • The general outlook for the Japanese construction sector is positive as the industry benefits from an increase in public works and credit easing measures by the government.
  •  Construction insolvencies decreased 18% year-on-year in 2014  are expected to level off in 2015.
  • There was no increase in payment delays in 2014, and we expect no increase in 2015.
  • That said, construction businesses face some difficulties due to a lack of workforce, leading to higher labour costs.
  • Another issue is rising material prices due to the depreciation of the Yen.
  • Smaller construction businesses with weak financials could face some difficulties in 2015.

Relaterede dokumenter

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information