Contact us

Are you curious about how we can assist your business? Send us your questions in the contact form below, and we will get back to you as soon as possible.
*You need to be a business entity in order to make use of our services.
*We only collect commercial debts - both you and your debtor(s) need to be business entities. We DO NOT collect personal debts.
and any of its affiliates, who will only use my personal data in accordance with their Privacy Statement and understand that I can change my preferences or unsubscribe at any time.
Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information