Trading safely with Russia webinar

SuccesfuldHandelMed

 • Rusland
 • Landbrug,
 • Biler/Transport,
 • Kemi/Medicinalvarer,
 • Bygge og anlæg,
 • Forbrugsvarer,
 • Elektronik/IT,
 • Finansielle services,
 • Fødevarer,
 • Maskiner,
 • Metal,
 • Papir,
 • Service,
 • Stål,
 • Tekstil

31 Aug 2015

On 15 October 2015, Atradius Credit Insurance hosted a webinar that looked at the opportunities available for trade with Russia and how to safely transact your business.

Russia

 With trade sanctions extended this summer, Russia appears to be a difficult country to do business with. Despite the sanctions, there are many opportunities still available if you have the right products or services and follow the appropriate laws and guidelines to ensure payment.

On 15 October 2015 at 15:00 Central European Time, Atradius Credit Insurance hosted a webinar that looked at the opportunities available for trade with Russia and how to safely transact your business.

Russia webinar

A panel of experts on Russia’s economy, business culture and law covered the opportunities and the logistics of trading in and with Russia in a lively debate designed to help businesses make their mark there. The discussion was led by award winning financial journalist and broadcaster Adam Shaw.

Click here to listen to our Trade Safely with Russia webinar.

Trade safely with Russia guide

The Trade safely with Russia report looks at ten principles that those seeking to expand their sales strategy into Russia should follow, to avoid the many pitfalls of trading in untried territory.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information