Special Products

Vores Special Products-afdeling har et bredt udvalg af specialforsikringsløsninger udviklet til at imødekomme komplekse risici.

Har du behov for at få afdækket et meget stort udestående på en enkelt køber eller en udvalgt køberportefølje kan Special Products hjælpe. Vi har løsninger for bl.a.:

  • Offentlige og private købere
  • Enkeltstående kontrakter eller revolverende handel
  • Specielle individuelle eller unikke situationer
  • Risici før afsendelse og betalingsrisici
  • Key account og højkoncentrationsrisici
  • Uopsigelige kreditmaksima (afhængig af status)
  • Top-up  dækningExcess of Loss for en portefølje af risici

 

Kontakt os

Excess of Loss for en portefølje af risici:

Hvis du har behov for en Excess of Loss-forsikring af hele din omsætning. Vi kan tilbyde Excess of Loss-løsninger ved:

Afdækning af betydeligt selvbehold/egen risiko

Kreditmaksima fastsat ved selvvurdering

Uopsigelige kreditmaksima

 

Trade Finance-support

 

I visse situationer kan du have behov for yderligere forsikring af din trade finance-engagementer. Disse kan variere og kan indeholde udvidet leverandørkredit.

Forsikring i tilfælde af manglende levering af forudbetalte varer

Du er i risiko, når du vælger at forudbetale for varer inden levering. En risiko, der kan være uundgåelig i visse jurisdiktioner eller situationer. For at beskytte dig mod denne særlige risiko har vi udviklet en række forsikringsløsninger til dækning af risici i forbindelse med forudbetaling og eksportfinansiering.

 

Uberettiget træk på garantien

Der kan være situationer, hvor din garanti er i fare. Dette kan omfatte en kunde, der trækker uberettiget på garantien eller en politisk situation uden for din kontrol. Vores særlige forsikringer er designet til at forsikre dig mod sådanne begivenheder.


 

 

icon - shield - white

 

 

Kontakt os og få et tilbud

Telefon

Ring til os på 33 26 50 00

E-mail

Skriv til os på info.dk@atradius.com
 

Atradius Atrium

Atradius Atrium | Credit management portal

Atradius Atrium er en onlineportal, som tilbyder en samlet adgang til alle de værktøjer, du har brug for, når du skal håndtere dine policer og ansøge om kreditmaksima.


Atradius Insights

Eye viewing data |Atradius Insights

Vores mål er at understøtte din vækst. Med Atradius Insights, som er vores helt nye online værktøj, giver vi dig mulighed for at være på forkant med nye muligheder eller risici.


Modula Kreditforsikring

(DK-dk) Modula kreditforsikring teaser (image)

Modula kreditforsikring sammensættes udfra den konkrete virksomheds behov og dækker ved insolvens og tab ved manglende betaling.


Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information