EIFO-top-up

Supplerende kreditmaksimum på køber i det tilfælde, hvor vi ikke kan imødekomme jeres behov under jeres Modula police.

Hvordan gør vi brug af EIFO-top-up?

I kan gøre brug af EIFO-top-up hvis I:

  • Har tegnet en kreditforsikring hos os
  • Har en køber hvor kreditmaksimum ikke fuldt ud kan imødekommes, og
  • Køber er hjemmehørende i et land som er omfattet af aftalen. Se landelisten på EKFs hjemmeside 

Ønsker I at gøre brug af EIFO-top-up, skal I udfylde og underskrive en EKF erklæringn om vedrørende CSR, dansk økonomisk interesse og ikke-bestikkelse . Erklæringen sendes udfyldt og underskrevet til Atradius (Du finder erklæringen forneden på siden).

Når vi har modtaget erklæringen sender vi jer et EIFO-top-up tillæg med et policenummer og tilføjer to nye betingelser til jeres eksisterende Modula kreditforsikringspolice.

Når I har modtaget EIFO-top-up tillægget, kan I ansøge om at få fastsat et EIFO-top-up kreditmaksimum ved at indsende en ansøgning (Du finder ansøgningskema forneden på siden).

Hvad koster supplerende kreditmaksimum under EIFO-top-up?

Der skal betales en ekstra præmie for at få et supplerende kredimaksimum under EIFO-top-up policen. Præmiesatsen på en EIFO-top-up er fastsat af EKF til 0,50% - dog minimum den samme præmiesats, som er ­gældende under jeres Modula police. Præmien beregnes af den forholdsmæssige andel af ­omsætningen efter følgende formel:

 

ligning EKF-top up

 

Eksempel på præmieberegning

Grundlag for præmieberegning:

  • Fastsat kreditmaksimum under Modula policen: DKK 100.000
  • Fastsat kreditmaksimum under EKF-top-up: ­­DKK 50.000
  • Omsætning: DKK 150.000
  • Præmiesats: 0,50%

hammer and nails on wood board

Beregning:


  150.000 X 0,50% X 50.000
        ____________________________      

  150.000 (100.000 + 50.000)


Præmien beregnes hermed til DKK 250.

Kontakt os og få mere information om EIFO-top-up

Telefon

E-mail

Ring til os på 33 26 50 00 Skriv til os på info.dk@atradius.com

 

Relaterede dokumenter

EKF Top-up ansøgning

Erklæring: Anti bestikkelse til genforsikringsordenen - EIFO 2024

EKF-Top-up Faktaark