Atradius Insights

Vores mål er at understøtte din vækst. Med Atradius Insights, som er vores helt nye online værktøj, giver vi dig mulighed for at være på forkant med nye muligheder eller risici.

 

Eye insights

 

 

 

Administrér dine forsikrede købere og din kreditforsikring på en smartere måde med Atradius Insights

Atradius Insights er udviklet i tæt samarbejde med vores kunder, for at opfylde deres krav til, hvordan de ønsker at sikre overblik over deres forsikrede købere. Med hidtil usete funktioner og et interaktivt design, sætter dette værktøj en ny standard i kreditforsikringsbranchen.

 

 • Følg tendenser og udviklinger i din køberportefølje
 • Mulighed for aktivt at foregribe fremtidige ændringer af kreditmaksima
 • Interaktiv verdenskort gør det enkelt at identificere muligheder eller risikoområder

Dashboard

 • Et samlet overblik over dine nuværende forsikrede købere og de seneste ændringer
 • Nemt at skifte mellem visninger, f.eks. forsikrede købere og deres tilhørende køberratings eller indbetalt præmie og  manglende betalinger.
 • Mulighed for nemt at dykke ned i de underliggende data

Credit Limit

 • Policies – viser en samlet oversigt over jeres forskellige policer, imødekommelsesprocent og den vægtede gennemsnitlige køberrating
 • Buyer Countries – viser et verdenskort med den vægtede gennemsnitlige køberrating og den samlede eksponering pr. køberland
 • Buyers – viser udviklingen i jeres købers rating inden for den valgte periode samt en oversigt over egne definerede købergrupper og fælles købere på tværs af policer
 • Development – viser udviklingen for ansøgte og fastsatte kreditmaksima, den vægtede køberrating og imødekommelsesprocent over tid.
 • Decisions – giver et samlet overblik over alle kreditmaksima sorteret efter køberratingintervaller.
 • Deductions – giver et samlet overblik over alle reducerede kreditmaksima (tilbagekaldelser, reduktioner, udløb, sletninger)
 • Future Events – viser en oversigt over kreditmaksima, der bliver tilbagekaldt eller udløber inden for de næste 12 måneder.
 • Speed of Service - viser hvor hurtigt Atradius svarer på ansøgninger om kreditmaksima

Policy Results

 • Buyer Countries – Viser indberettet præmiegrundlag, præmie, indberettede manglende betalinger og udbetalte erstatninger for hvert enkelt land på et verdenskort.
 • Viser et overblik over udviklingen i indberettet præmiegrundlag, præmie, indberettede manglende betalinger og udbetalte erstatninger over tid
 • Claims Distribution – Viser forskellen mellem indberettede manglende betalinger og udbetalte erstatninger fra Atradius
 • Claims to Premium per Policy – Giver et overblik over summen af udbetalte erstatninger i forhold til præmien for hver enkelt police
 • Non-Payment Cases – Giver en komplet oversigt over alle åbne og lukkede sager om manglende betaling

Særlige egenskaber 

 • Den intuitive brugergrænseflade giver dig en unik oplevelse og mulighed for nemt at navigere igennem forskellige visninger/skærmbilleder
 • Eksportér udvalgte data til Excel eller brug graferne i dine egne rapporter
 • Gør brug af overvågningsfunktionen til nemt at overvåge bestemte købere i din portefølje
 • Se detaljerede oplysninger om en hvilken som helst køber i din portefølje
 • Brug søgefunktionen til nemt at finde en specifik køber og dykke ned i detaljerne
 • Vælg den valuta, som du foretrækker at få vist dine rapporter i
 • Opret og vedligehold dine egne grupperinger, så du kan følge udviklingen af dine købere ud fra det snit der passer dig
 • Dyk fra det samlede overblik ned til detaljeret information med blot 3 klik
 • Let at filtrere, sortere eller at søge efter specifikke oplysninger


Vil du vide, hvad vores kunder siger om Atradius Insights ?

“Det er virkelig et nyt syn på kreditforsikring. Du kan anvende filtre og se på dine købere ud fra mange forskellige perspektiver.”
Hunter Douglas – Marcel Stakenburg (Credit Manager)


“Vi har ikke råd til at tage kreditrisici. Vi har nu et bedre overblik af alle de data, vi har. Inden for blot én visning har du hele udviklingen af alt det, jeg har brug for at vide. For mig er det en game changer i branchen. Jeg mener det er det bedste onlineværktøj i branchen.”
Ingram Micro – Frédéric Wittemans (Sr Director European Credit)

 

“Jeg er meget glad for, at Atradius har involveret os, som kunde, i udviklingen af dette værktøj. Man er nødt til at være så proaktiv som mulig, og dette værktøj hjælper mig til at være det”
Electrolux Group – Arne Antonsson (Global Chief Credit Officer)


“At se fremad. Kreditrisici handler også om at se muligheder. Dette værktøj tager os til det næste niveau. Det viser dig, hvad risikoen er, og på samme tid også hvilke muligheder du har. Det giver os en form for styring og vi kan se, hvilken retning vi gerne vil. Med dette nye værktøj er vi i stand til yderligere at standardisere den måde, vi driver vores forretning. "
Philips – Javier Gimeno (Credit Risk Manager)

 

 

Relaterede dokumenter

Download
Atradius Insights

1.31MB PDF

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information