Kontakt garantiafdelingen

Her er en oversigt over, hvem du kan kontakte hos vores garantiafdeling.

Henvendelser vedr. evt. samarbejde, rådgivning m.m.:

Kim Larsen
Underdirektør
Tlf. 33 26 52 40
kim.larsen@atradius.com

Peter Hjorth
Senior Account Manager
Tlf. 33 26 50 97
peter.hjorth@atradius.com

Lasse A. Sørensen
Senior Account Manager
Tlf. 33 26 50 68
lasse.a.sorensen@atradius.com

Tina Reese Sørensen 
Senior Account Manager
Tlf. 33 26 50 89
tina.reese.sorensen@atradius.com

Jacob W. Simonsen
Senior Account Manager
Tlf. 33 26 50 72
jacob.w.simonsen@atradius.com


Henvendelser vedr. administative spørgsmål, garantiudstedelser, præmie, engagementsoversigter m.v.:

Lone Kruuse
Senior Administrator
Tlf. 33 26 50 86
lone.kruuse@atradius.com

Jette Egebjerg
Administrator
Tlf. 33 26 50 96
jette.egebjerg@atradius.com

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information