Garanti

I flere brancher er det en forudsætning for at få en kontrakt eller ordre, at der bliver stillet en garanti. På det område er vi eksperter. Læs om vores garantier eller kontakt os for at høre mere.

I vores professionelle rådgivning kan vi trække på et internationalt team af specialister, og i samarbejde med vores udenlandske samarbejdspartnere kan vi stille garantier over det meste af verden.

Garanti

I flere brancher er det en forudsætning for at få en kontrakt eller ordre, at der bliver stillet en garanti. På det område er vi eksperter. Læs om vores garantier eller kontakt os for at høre mere.

I vores professionelle rådgivning kan vi trække på et internationalt team af specialister, og i samarbejde med vores udenlandske samarbejdspartnere kan vi stille garantier over det meste af verden.

 • Et samarbejde med Atradius har flere fordele:
 • Øget finansiel styrke og flexibilitet
 • Aflaster kreditfaciliteterne hos banken
 • Aflaster garantiengagement hos andre garantistillere
 • Adgang til et internationalt netværk

Kundeprofil til garantiforsikring

For ordreproducerende virksomheder kan udstedelse af garanti være en vigtig forudsætning for en kontrakt eller ordre. For at være kunde hos Atradius bør følgende kriterier være opfyldt:

 • I har et løbende garantibehov på minimum 10 mio. kr.
 • I har en fornuftig økonomi

Kontakt os hvis I ønsker et uforpligtende tilbud på garantiforsikring, eller hvis I ønsker yderligere information om vores løsninger.

Kontakt os

Hvorfor Atradius Garanti?

Vi er uafhængige af bankerne, og et samarbejde med os aflaster derfor jeres bankengagement. Det kan forbedre jeres handlemuligheder over for banken. Vi kan desuden tilbyde koncernløsninger med lokal service til udenlandske datterselskaber. Som forsikringsselskab er vi ikke underlagt samme krav til kapitalbinding som bankerne. Det betyder, at vi kan tilbyde konkurrencedygtige priser, og fordi vi er specialister på garantiområdet, kan vi tilbyde rådgivning på et højt niveau.

Med andre ord: I er garanteret en professionel sparring, når en garanti skal stilles.

Garantityper

Mentoring | Atradius

Atradius kan tilbyde følgende garantityper: Arbejdsgaranti, Tilbudsgaranti, Leverancegaranti, Forskudsbetalingsgaranti, EU-garanti samt Betalingsgaranti.


Kontakt garantiafdelingen

Customer Service | Atradius

Her er en oversigt over, hvem du kan kontakte hos vores garantiafdeling.


 

(DK-dk) Garanti faktaark (image)

 

Download vores faktaark om Atradius Garanti

Tryk på billedet og download vores faktaark om Atradius Garanti. Med Atradius garanti får du:

 • Konkurrencedygtige priser
 • Rådgivning på højt niveau af er­farne specialister
 • Løsningsorienteret sparringspart­ner
 • Effektive administrations- og ekspeditionsrutiner
 • Garantier udstedes elektronisk med digital signatur
 • Aflastning af bankengagement

Kontakt os og få et tilbud

Telefon

Ring til os på 33 26 50 00

E-mail

Skriv til os på garanti.dk@atradius.com

 

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information