Digitale løsninger

"Vi er Danmarks største og ældste kreditforsikringsselskab. Vi er i 54 lande. Det giver dig sikkerhed for opdateret viden og ekspertise."

Jesper Daugaard Faurby, Direktør | Atradius

Vores løsninger er designet til at understøtte vækst for virksomheder af alle størrelser, fra den nystartede iværksættervirksomhed til store globale koncerner.

Atradius Insights

Eye viewing data |Atradius Insights

Vores mål er at understøtte din vækst. Med Atradius Insights, som er vores helt nye online værktøj, giver vi dig mulighed for at være på forkant med nye muligheder eller risici.


Atradius Atrium

Atradius Atrium | Credit management portal

Atradius Atrium er en onlineportal, som tilbyder en samlet adgang til alle de værktøjer, du har brug for, når du skal håndtere dine policer og ansøge om kreditmaksima.


Atradius Flow

Atradius Flow

Atradius Flow gør håndteringen af kreditforsikring nemmere og hurtigere. Atradius Flow gør det muligt at automatisere forskellige arbejdsprocesser og samtidigt øge sikkerheden og effektiviteten.


Atradius API

API woman

Atradius API gør håndteringen af jeres kreditforsikring enkel ved at automatisere processer i jeres egne systemer, og dermed hjælpe jer til at arbejde endnu mere hurtigt og effektivt.


Angora

(DK-dk) AGORA (image)

Med vores online platform Agora, kan I nemt starte en inkassosag, følge sagen og modtage jeres penge, så snart betalingen er modtaget.


Collect@net

(DK-dk) Collectnet (image)

Lige fra rykkerbreve og udenretslig inkasso, til retslig inkasso, understøtter vores inkassoservices og vores professionelle rådgivning jer gennem verdens tidszoner, lovgivninger og sprog.


 

Georg jensen

 

Kundecase: Georg Jensen Damask

Atradius har gennem de sidste 15 år arbejdet sammen med Georg Jensen Damask, og har derfor haft en central rolle i at sikre grundlaget for global og lønsom vækst. 

”Vi har behov for en partner, som er i stand til at agere hurtigt og er lokalt forankret, og som derfor har et indgående kendskab til kunderne i de enkelte lande. Derfor har vi et samarbejde med Atradius” - Peter Hulweg Christiansen, CEO

Læs mere

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information