Din rating

Som en del af vores kreditvurdering foretager vi en rating af en lang række danske selskaber. Når vi kreditvurderer jeres virksomhed for vores kunder, får de samtidig oplyst jeres rating. Overordnet er vores rating opdelt i 3 kategorier.

  1. God
  2. Middel
  3. Under middel

Tallet fastsættes på baggrund af bl.a. følgende: Regnskabsoplysninger, branche, juridisk status, ejerforhold, betalingshistorik samt virksomhedens størrelse og alder. Oplysningerne modtager vi bl.a. fra offentlige registre og kreditoplysningsbureauer.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information