How to integrate your credit insurance with Flow

Overblik over event

Atradius flow

Dato:

28 Mar 2023

Sted:

Microsoft Teams

Endelig registrering:

28 Mar 2023

Beskrivelse

How to integrate your credit insurance with Atradius Flow (30 min)

What is Atradius Flow and how can you benefit from it?

With Atradius Flow you can work with credit insurance in your own familiar environment, and have all related processes supported and semi-automated.

Atradius Flow is a standard solution for NAV and Business Central that integrates credit insurance with your own ERP system. Atradius Flow gives you exactly what the name says: Flow. When Flow is integrated in NAV or Business Central, the administration of credit insurance can be performed more efficiently, while minimizing the risk of errors.

  • Flow is easy and quick to install
  • Simplifies administration
  • Provides updated and correct data
  • Semi-automates your processes
  • Frees up time for more value-creating activities
  • Gives you an increased insight into your credit risks
  • More efficient handling of your insurance policies
  • Easy handling in the known user interface
  • Saves time on manual entries and reduces the risk of human errors

In this webinar, we review the benefits of Atradius Flow, what it takes to install the module and how it is used in your daily workflow. There will be an opportunity to ask questions at the end.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information