Klageansvarlig

Hjælp os med at gøre det rigtige hver gang

Sådan klager du

Hos Atradius er vi interesseret i at forbedre og udvikle os kontinuerligt. Har du derfor en klage over Atradius, hører vi meget gerne fra dig, så vi løbende kan forbedre os og servicere vores kunder på den bedste måde. Vi har udpeget en klageansvarlig, således at der altid er en person til at følge op på henvendelsen fra jer. Nedenunder kan du se hvem du skal kontakte, hvis du ønsker at klage.

 

 

businesspeople looking at tablet

 

 

 

Klageansvarlig

Johannes Olesen Larsen , Tlf. + 45 33 26 52 58

Klager kan sendes til:

Atradius
Sluseholmen 8A
2450 København SV
Att: Johannes Olesen Larsen


Klageproceduren kort

Vi vil gøre vores bedste for at give et hurtig svar. Første skridt hos os er at indkredse, hvad problemstillingen er og finde en løsning på det eksakte problem. Hvis vi ikke umiddelbart kan løse problemet, sker der følgende:

  • Inden for to arbejdsdage, efter at vi har modtaget din henvendelse, får du en skriftlig bekræftelse. Her oplyses også hvilken Atradius-medarbejder, der behandler sagen.
  • Målet er at afklare din henvendelse inden for 10 arbejdsdage og vi vil holde dig løbende underrettet.
  • Hvis du har spørgsmål til behandlingen af klagen, kan du kontakte den Atradius-medarbejder, der behandler sagen.
  • Hvis du føler at din henvendelse ikke behandles tilfredsstillende, kan du kontakte vores klageansvarlig.

Vi sætter pris på din tilbagemelding.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information