Kreditforsikring

Få overblik over din kreditrisiko

Bestil din kreditrisikorapport nu

Vores løsninger er designet til at understøtte vækst for virksomheder af alle størrelser, fra den nystartede iværksættervirksomhed til store globale koncerner.

Hvorfor kreditforsikring?

Vi ser i de her år meget hastige forandringer i vilkårene for at drive virksomhed. Vi har netop oplevet to 100 års begivenheder inden for 10 år; en pandemi og en finanskrise. Vi har samtidigt også oplevet handelskrige, opbrud af de globale forsyningskæder og et Brexit – alle sammen begivenheder, der viser at forandringer kommer hurtigere og mere voldsomt, end vi tidligere har set.

Når vilkårene for at drive virksomhed ændrer sig, så påvirker det også risikoen for tab på kunder. Det er blevet mere uforudsigeligt og tab kommer oftere på større kunder, end vi har oplevet tidligere, hvilket betyder at et tab har større påvirkning på jer.

Tal med os om hvordan vi kan understøtte din vækst med en kreditforsikring, der er tilpasset jeres behov.

Kontakt os

Hvad er kreditforsikring

hvad er kreditforsikring

Kreditforsikring forsikrer din virksomhed mod skader, der opstår, hvis en kunde ikke er i stand til at betale sine fakturaer.


Modula Kreditforsikring

(DK-dk) Modula kreditforsikring teaser (image)

Modula kreditforsikring sammensættes udfra den konkrete virksomheds behov og dækker ved insolvens og tab ved manglende betaling.


Multinationale virksomheder

(DK-dk) special risk teaser (image)

En forsikringsløsning baseret på Modula til multinationale selskaber med globalt servicebehov.


Special Products

(DK-dk) lise og pia (image)

Et bredt udvalg af specialforsikringsløsninger udviklet til at imødekomme komplekse risici.


EKF-top-up

(DK-dk) EKF top op teaser (image)

For eksisterende kunder der har mulighed for at hæve et kreditmaksimum på køber i tilfælde, hvor vi ellers ikke kan imødekomme behov.


Online systemer til håndtering af din kreditforsikring

Atradius Flow

Atradius Flow

Atradius Flow gør håndteringen af kreditforsikring nemmere og hurtigere. Atradius Flow gør det muligt at automatisere forskellige arbejdsprocesser og samtidigt øge sikkerheden og effektiviteten.

Atradius Insights

Eye viewing data |Atradius Insights

Vores mål er at understøtte din vækst. Med Atradius Insights, som er vores helt nye online værktøj, giver vi dig mulighed for at være på forkant med nye muligheder eller risici.

Atradius Atrium

Atradius Atrium | Credit management portal

Atradius Atrium er en onlineportal, som tilbyder en samlet adgang til alle de værktøjer, du har brug for, når du skal håndtere dine policer og ansøge om kreditmaksima.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information