Pressemeddelelse om forlængelse af garantiordning

Atradius-nyheder

Vigtig garantiordning forlænges: Atradius vil fortsat kunne holde hånden under dansk erhvervsliv i det nye år.

Ved årets udgang stod danske virksomheder egentlig til at få afvist dækning af salg for milliarder af kroner, når den statslige garantiramme for kreditforsikringer var sat til at udløbe. Men nu kan virksomheder og kreditforsikringsselskaber ånde lettet op. Garantiordningen er netop blevet forlænget med yderligere seks måneder, så Atradius og en række andre kreditforsikrere fortsat kan beskytte danske virksomheder ekstraordinært mod uventede tab frem til sommeren 2021.

I foråret fik Atradius sammen med Erhvervsministeriet, Eksportkreditfonden (EKF) og de øvrige private kreditforsikrere forhandlet en afgørende aftale på plads, som skulle holde hånden under danske virksomheder under corona-pandemien. Det skete i form af en statslig garantiramme på 30 milliarder kroner, som gjorde det muligt at opretholde kreditkapaciteten og forsikre de danske virksomheders salg til midlertidigt udfordrede kunder, så eksport og salg beskyttes og arbejdspladser fastholdes.

Ordningen stod egentlig til at udløbe ved årets udgang men er nu blevet forlænget med 6 måneder til 30. juni 2021. Bag forlængelsen af ordningen står et bredt flertal i Folketinget og senest blev forlængelsen formelt godkendt af EU kommissionen mandag i denne uge.

Omsætning for milliarder kan nu forsikres i 2021

Erik Skovgaard Nielsen, adm. direktør for Atradius Danmark, er meget glad for, at det er lykkedes at forlænge aftalen:

”Vi står i en situation med fortsat stor usikkerhed i markederne pga. pandemien, som vil trække skygger over den økonomiske udvikling langt ind i 2021. Oveni dette kommer store udfordringer på et af vores største eksportmarkeder pga. Brexit. Den statslige garantiramme har gjort det muligt for os at opretholde ekstra kapacitet til at dække danske virksomheders salg på kredit på trods af den store usikkerhed i markedet, og det er der i høj grad stadig behov for.

Uden forlængelsen af den statslige garantiramme ville kreditkapaciteten kunne være blevet reduceret med op imod 10 pct. ved årsskiftet, så alene hos Atradius ville vi være nødsaget til at afvise at forsikre omsætning på noget i retning af 25 mia. kr. i årlig omsætning, hvilket ville stille vores kunder i en vanskelig situation.  Derfor er forlængelsen af ordningen en vigtig brik i at sikre, at vi fortsat kan beskytte og understøtte danske virksomheders salg på kredit til kunder i ind- og udland.”

Atradius forsikrer årligt en omsætning på omkring 250 milliarder kroner for et bredt udsnit af danske virksomheder. Med en kreditforsikringsløsning er de dækket for uventede tab, hvis en kunde ikke kan betale for leverede varer eller tjenester. Med den statslige garantiramme kan der opretholdes forsikring for salg, som ellers ikke ville kunne forsikres, til gavn for virksomhederne og samfundsøkonomien.

Manglende kreditkapacitet er en stopklods for dansk handel og eksport

Med en kreditforsikring kan virksomheder sælge på kredit, således at køberen udskyder betalingen til kredittidens udløbsdato. Viser det sig senere, at køberen ikke kan betale på grund af manglende likviditet eller konkurs, dækker kreditforsikringen tabet med op til 90 pct. af det udestående beløb.

Men grundet corona, har mange virksomheder i øjeblikket svært ved at betale deres udeståender. Det er et problem fremadrettet, for når gamle regninger ikke er betalt, vil det, under normale omstændigheder, i stigende grad blive vanskeligt at få kreditforsikret nye salg. Populær sagt kan man ikke forsikre bygningen, der brænder, og uden kreditforsikring hænger virksomheden selv på den fulde risiko. Dermed bliver det svært for danske virksomheder at opretholde salget, og særligt små og mellemstore virksomheder med en forholdsvis beskeden kapital og likviditet vil være udsatte.

Forlængelsen af garantiordningen gør det muligt at hjælpe danske virksomheder i 2021

Den statslige garantiordning gør det muligt for private kreditforsikringsselskaber at dække tab hos EKF mod, at EKF modtager en andel af forsikringspræmien. Når staten via EKF, helt ekstraordinært, sætter en garantiramme til rådighed, kan kreditforsikringsselskaberne dermed dække flere købere, som de ellers ville være nødsaget til at afvise af forsikre. Det giver de danske virksomheder bedre muligheder for at opretholde salget til ind- og udland til gavn for dansk økonomi og beskæftigelse.

Fakta om den statslige garantiramme:

  • Med forlængelsen løber garantirammen indtil udgangen af juni 2021 og beløber sig til 30 milliarder kroner.
  • Med garantirammen kan forsikringer indtil videre opretholdes for danske virksomheders kunder, som havde en sund økonomi før Covid19- krisen ramte dem.
  • Den statslige garanti stilles over for de danske kreditforsikringsvirksomheder direkte og stiller dermed ikke krav om ekstra administration for virksomhederne, eller særlige krav til pris og dækningsforhold.