Byg & Anlæg kreditforsikring

En kreditforsikring udviklet til at imødekomme specifikke behov hos bygge- og anlægsvirksomheder.

Overblik

Atradius Modula Byg & Anlæg er en kreditforsikring, som er udviklet til at imødekomme behov hos bygge- og anlægsvirksomheder, der har erhvervs- og selskabskunder. Det kan være entreprenører, håndværksvirksomheder eller boligselskaber. Det kan også være virksomheder i helt andre brancher - f.eks. inden for industri eller handel.

Vi har udviklet en policetype, som passer til de aftaletyper, der indgåes i branchen -  f.eks. bindende kontrakter. Policen er fleksibel, og kan således skræddersyes, til jeres behov.


Atradius Modula Byg & Anlæg:

 • En fleksibel, skræddersyet tilgang til kreditforsikring
 • Inkassoservice er en del af policen
 • Et førsteklasses online system Atrium
 • Dækning op til 90% af tab, med en aftalt selvrisiko
 • Account Management og professionel kundesupport

 

 

 

 

worker builing brick wall

 

 

 

 


Hvorfor vælge Atradius Modula Byg & Anlæg?

Usikkerhed er det eneste, man kan være sikker på, når man handler på kredit. Kunders insolvens eller manglende betaling er risici, man altid må forholde sig til. Handler man i lande med mindre stabile politiske og økonomiske forhold, kan politisk indblanding, importforbud, terrorisme, krige og naturkatastrofer yderligere forøge usikkerheden og de risici, man må løbe.


Under sådanne forhold, og når udestående fordringer udgør en væsentlig del af virksomhedens aktiver, kan inddrivelse af gæld, manglende betaling og, i sidste ende, virksomhedens eksistens, ikke overlades til tilfældigheder.


Atradius Modula Byg & Anlæg tilbyder den perfekte løsning, fordi den tilpasses jeres forretning, størrelse, betalingsbetingelser og markeder. Ved at yde den fleksibilitet, der afspejler jeres skiftende behov, understøtter en Atradius Modula Byg & Anlæg kreditforsikring jeres behov.


Atradius Modula Byg og Anlæg er mere end blot et redskab til at sikre jer mod tab og inddrivelse af udestående fordringer. Det er en investering i at skabe en mere konkurrencedygtig virksomhed med vækstmuligheder, med accept af risici og med mulighed for at gå efter indtjeningsmuligheder, når disse opstår.

 

Sådan fungerer Atradius Modula Byg & Anlæg

Innovativ tilgang
En Atradius Modula Byg & Anlæg police sammensættes i forhold til jeres behov og situation sammen med en Account Manager. Ved at udfylde en række information om jeres salg, debitorportefølje, brancher og markeder I handler på, kan vi analysere jeres dækningsbehov.


På baggrund af analysen tilbyder vi jer de elementer, vi har identificeret der giver jer den bedste dækning.  Derved bliver jeres police til en unik afspejling af virksomhedens kreditrisikoeksponering.


I har mulighed for blot at dække jeres danske kunder og/eller jeres eksportkunder. I kan vælge de risici, I ønsker at dække, fra insolvens og udeblivelse af betaling til et udvalg af udvidede dækningsmuligheder, herunder at levering ikke kan gennemføres, valutakursudsving, regeringsindblanding og naturkatastrofer.


Support og vejledning når du har behov
En Account Manager hjælper jer med at opbygge den rette dækningsprofil på jeres police, og vil stå til rådighed med råd og vejledning gennem hele policens gyldighedsperiode. Når vi har udstedt en police, får I adgang til vores online policestyringssystem Atrium. Atrium anvender I til at ansøge om kreditmaksima på jeres kunder, se detaljer i jeres police og holde styr på evt. skadessager.


Uanset hvilke kreditforsikringsbehov I har, kan Atradius Modula tilpasses jeres behov, således at den beskytter jeres salg på kredit og sikrer jeres likviditet.


De vigtigste fordele

 • Beskyttelse mod risiko for manglende betaling som følge af jeres kunders insolvens eller manglende evne til at betale i henhold til bestemmelserne i aftalen
 • Dækning af tab som følge af hændelser, som jeres kunder er uden skyld i, såsom politisk indblanding, valutakursproblemer, terrorisme eller krig samt naturkatastrofer (udenlanske kunder)
 • Fleksibel dækning, som betyder, at I kan få præcis den dækning I har brug for til jeres specifikke behov
 • Klar og gennemskuelig pris som gør det nemt for jer at budgettere
 • Inkasso som en integreret del af løsningen
 • Adgang til vores omfattende database med køberinformation via vores online system, Atrium
 • Atradius Modula Byg & Anlæg kan understøtte jeres virksomhed som et integreret element i en solid kreditstyringspolitik
 • Policen kan også medvirke til at forbedre og beskytte jeres likviditet


Spørgsmål og svar

Hvad er policens gyldighedsperiode?
Policen har normalt en gyldighed på ét år, men policer af længere varighed er også en mulighed, der giver ekstra sikkerhed og tryghed.
  
Hvordan håndteres fornyelse?
Atradius Modula Byg & Anlæg policen fornys hvert år, medmindre I meddeler os, at I ønsker, at policen skal ophøre. Dette sikrer, at jeres police fortsætter, og at I ikke risikerer at stå uden dækning på noget tidspunkt. Vi vil informere jer om fornyelsesbetingelserne i god tid forud for fornyelsesdatoen.

Skal vi forsikre alle de kunder, vi giver kredit?
Atradius Modula Byg & Anlæg policen dækker som udgangspunkt alt jeres salg på kredit. Vi kan under visse omstændigheder udelukke enkelte markeder eller kunder fra policens dækningsområde. I analysefasen vil evt. tvivlsspørgsmål om dækningsomfang blive afklaret.

Hvilke potentielle risici kan vi få dækket?
Policen er udformet til at yde den mest omfattende kreditforsikringsdækning, der findes på markedet. Ud over at dække de traditionelle risici, så som en kundes udeblivende betaling eller insolvens, dækker Atradius Modula Byg & Anlæg policen også politiske årsager til tab, såfremt det er relevant (gælder kun for eksportmarkeder). Omfattet heraf er hændelser, som kan forhindre kunden i at betale, hvad I har til gode i henhold til en aftale, men som er uden for kundens kontrol. Disse hændelser omfatter regeringsindgreb, krig, restriktioner på valutaoverførsler, lokale valutaproblemer mv.

Hvilke lande er dækket?
Som udgangspunkt alle lande. Vi vurderer løbende den politiske og økonomiske situation i de enkelte lande.

Kan I inddrive mine tilgodehavender?
Inkassoservice er til jeres rådighed med rådgivning og konkret handling med hensyn til inddrivelse af jeres udestående fordringer.

Hvad koster en Atradius Modula Byg & Anlæg police?
Atradius Modula Byg & Anlæg policen er specielt skræddersyet til at imødekomme jeres behov. Prisen afhænger af hvilken type risiko, der skal forsikres samt type og omfang af den dækning, I ønsker. En Atradius Account Manager vil være i stand til at drøfte policens pris med jer.

 

Kontakt os og få et tilbud

Telefon

Ring til os på 33 26 50 00

E-mail

Skriv til os på info.dk@atradius.com

 

 

Relaterede dokumenter

Jeg vil gerne vide mere! (klik og send os dine kontaktdetaljer)

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information