Genforsikring

Atradius er autoriseret af EU til at tilbyde genforsikring. Via Atradius Re tilbyder vi genforsikring inden for kredit-, kautions- og garantiforsikring, hvor vi understøtter store forsikringsselskaber

Vores ekspertise inden for genforsikring er oparbejdet gennem 40 års erfaring  på tværs af fem kontinenter, og et stærkt team bestående af internationale underwriters.

 

Clothes hanging on rack

Professionel genforsikring  til professionelle kunder

Vi er anerkendt for den værdi, vi tilfører vores kunders forretning gennem vores ekspertise , erfaring og viden. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder og yder støtte på områder, der spænder fra teknisk bistand , risikooplysninger og underwriting  til uddannelse og træning af personale samt   markedsundersøgelser.

Vi tilpasser os vores kunders behov for fleksibilitet og tilbyder både traditionelle og utraditionelle genforsikringsprogrammer, afhængig af behov.

Atradius Re er baseret i Irland.

 


 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information