Modula kreditforsikring

Atradius Modula er en komplet løsning, der hjælper dig til at fokusere på de kreditværdige kunder og sikrer dig dine penge, når en kunde ikke kan betale. Policen skræddersys til din virksomhed.

 

 

 

Life buoy in sunset

 

 

 

Med en kreditforsikring fra Atradius får du:

• Forbedret økonomisk stabilitet
• Enkel administration og øgede besparelser
• Fokus på kunder med en fremtid

Læs mere om de fordele du kan opnå ved at vælge  kreditforsikring fra Atradius

 

Forbedret økonomisk stabilitet

Vores kunder kommer fra vidt forskellige brancher, og de er en god blanding af små og store virksomheder. En ting har de imidlertid alle til fælles: De vælger os for pengenes skyld. Ikke alene er de som kunder hos Atradius sikre på at få deres penge, selv om en køber ikke kan betale. Med i købet følger også en række fordele i form af forbedrede fi nansieringsvilkår og
bedre likviditet.

 

Enkel administration og øgede besparelser

Med Atradius får du ikke blot en forsikring, men en professionel sparringspartner i forhold til effektiv kreditstyring. Vi er som markedsleder tæt på markedet og dine kunder og vi leverer en enkel, men komplet løsning, som frigiver ressourcer i forhold til
det daglige arbejde med at overvåge kunder, vurdere deres kreditværdighed og håndtere dem, der har mistet evnen til at betale.


Fokus på kunder med en fremtid

Vores kerneydelse er at forsikre dit salg, men vi gør mere end det. Vi hjælper dig med at fokusere salgsindsatsen på de kunder, der faktisk er kreditværdige – det er alt andet lige sjovere at vinde en ny kunde, hvis de også kan betale. Er din kommende kunde kreditværdig, hjælper vi dig også med at fastsætte de helt rigtige kreditvilkår, så de ikke kommer til at spænde ben for handlen.

 

Kontakt os og få et tilbud

Telefon

Ring til os på 33 26 50 00

E-mail

Skriv til os på info.dk@atradius.com

 

 

Relaterede dokumenter

Ring mig op!

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information