Byggematerialer

Vi har mange kunder der producerer byggematerialer og sælger på kredit. Læs mere om hvordan vores kunder og vi ser på udfordringerne.

 

 

Atradius Kreditversicherung - businesswoman reading document

 

 

 

 

En base for vækst

Danske producenter af byggematerialer har det godt. Årene med krise er nu bag os, og både hjemmemarkedet og eksporten er stabil. For langt de fleste virksomheder er der dog plads til vækst. Den skal også findes i udlandet.

Men med nye markeder følger en række risici. Øget konkurrence og pres på priser og kreditter kan udfordre likviditeten, og en manglende betaling fra en kunde kan derfor få store konsekvenser. Og når producenter og kunder bindes tættere sammen med ny teknologi, og projekterne bliver større og større følger konsekvensen af et tab med op.

Skal din virksomhed vokse, skal du derfor kunne tilbyde konkurrencedygtige kreditter, sikre dig selv mod manglende betalinger på stadig større udestående, og samtidig kunne værge dig mod organiseret svindel – et fænomen der stadig vokser.

Vi tilbyder den enkle, men komplette løsning – med kun ét kontaktpunkt, der gør det muligt at få kreditvurderet dine kunder og sikkert at tilbyde konkurrencedygtige kreditvilkår. Vi overvåger løbende dine kunders betalingsevne og hjælper og rådgiver dig til at undgå svindel i alle markeder du handler på. Med vores erfaring og ekspertise er du godt rustet til at gribe de nye vækstmuligheder.

Kontakt os og hør mere om hvorledes vi kan understøtte din vækst med en kreditforsikring skræddersyet jeres behov på 33 26 50 00.

Atradius understøtter din vækst.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information