Information om aktionærerne

Atradius NV er en privat virksomhed ejet af Grupo Catalana Occidente, S.A. og Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Nedenstående viser aktionærstrukturen i Atradius N.V. Aktieposternes størrelse angives som procent af det samlede antal udstedte aktier pr. 27. april 2012.

 

Aktionärsstruktur Atradius Kreditversicherung

 

Information om aktionærerne

  • Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L. (Grupo CyC) er et holdingselskab, hvor Grupo Catalana Occidente er hovedaktionærer med 73,84%.
  • Grupo Catalana Occidente S.A. (CO) er enten direkte eller indirekte moderselskabet for en gruppe forsikringsselskaber. GCO er børsnoteret i Barcelona og Madrid

GCO kontrollerer 83,20% af Atradius N.V., hvoraf 35,77% direkte, og 47,43% indirekte gennem Grupo CyC holdingselskab. 

Relateret indhold

Årsberetninger

Årsberetningen giver et komplet overblik over Atradius’ performance, strategier og yderligere økonomisk information set over et helt år.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information