Information om aktionærerne

Atradius NV er en privat virksomhed ejet af Grupo Catalana Occidente, S.A. og Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.

Nedenstående viser aktionærstrukturen i Atradius N.V. Aktieposternes størrelse angives som procent af det samlede antal udstedte aktier pr. 27. april 2012.

 

Aktionärsstruktur Atradius Kreditversicherung

 

Information om aktionærerne

  • Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L. (Grupo CyC) er et holdingselskab, hvor Grupo Catalana Occidente er hovedaktionærer med 73,84%.
  • Grupo Catalana Occidente S.A. (CO) er enten direkte eller indirekte moderselskabet for en gruppe forsikringsselskaber. GCO er børsnoteret i Barcelona og Madrid

GCO kontrollerer 83,20% af Atradius N.V., hvoraf 35,77% direkte, og 47,43% indirekte gennem Grupo CyC holdingselskab. 

Relateret indhold

Årsberetninger

Årsrapporten er en komplet oversigt over Atradius’ resultater på et år. Den omfatter resultater og strategi, helårsregnskaber og yderligere finansielle oplysninger.