Karriere og udvikling

Viden er et kerneområde i Atradius, og atmosfæren er præget af det internationale perspektiv.

Vi skal have indsigt i en række forskellige brancher og markeder, og vi skal evne at formidle denne viden i vores dialog med kunder om deres handelspartneres kreditværdighed rundt omkring i verden. At turde bruge sin viden og være med til at træffe vanskelige beslutninger er en væsentlig del af kompetenceudviklingen hos os.

 

 

 

 

businesswoman relaxing behind desk

 

 

 

 

Karrierespor

Vi taler om tre karrierespor i Atradius: Technical, Business og Support – kombineret med et Management-spor for dem, der varetager en funktion med personaleansvar. Vi er en vidensvirksomhed, hvor de fleste medarbejdere arbejder i en form for specialistfunktion og sætter en ære i høj faglighed og ekspertise. Et karrieremål kan derfor godt handle om øget ekspertise og specialistviden, mere end dét at få personaleansvar. Med de forskellige niveauer indenfor hvert karrierespor er der mulighed for at få meget varierede karriereveje i Atradius.

Atradius Academy

Foruden konstant ”on-the-job-training” via de faglige udfordringer, tilbyder vi gennem vores ”Atradius Academy” en lang række teoretiske og praktiske kurser, enten via e-learning eller som kursusdage i Amsterdam, hvor vores hovedkontor er placeret.
 

Lederudvikling
Atradius Academy udbyder desuden karriereprogrammer, kaldet Stepping Forward I og II, samt On the Move, hvor talenter og ledere eller lederaspiranter får mulighed for at gennemgå et uddannelsesforløb med fokus på personlig udvikling.

Den lokale ledelse udpeger kandidater til den samlede nomineringsliste for Atradius worldwide. Herefter afgør vores koncerndirektion, hvem der får de eftertragtede pladser. Udvælgelseskriterierne baseres på et Talent Fact Sheet i kombination med en personlig udviklingsplan.

Studerende

Selvom vi er en virksomhed med kun ca. 100 medarbejdere, har vi en større gruppe studerende ansat. De har et tæt socialt netværk, og arbejder som udgangspunkt max. 15 timer per uge i en række forskellige afdelinger:

  • Risk Services, hvor de assisterer vores Underwritere med ajourføring af køberdatabasen, bestilling af køberoplysninger og regnskaber, tilretning af køberdækninger samt egentlig sagsbehandling, når kompetencen hertil er opbygget.
  • Commercial Unit. Her varetages en række support opgaver for Account Manager-teamet i en mere kundevendt rolle, samtidig med sikring af at information i databaserne er korrekt.
  • Nordic Control er kendetegnet ved behov for stærke excelkompetencer i arbejdet med management-rapportering, både lokalt og til hovedkontoret.

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information