Marine og bunker

De rigtige kreditbeslutninger giver en klar konkurrencefordel. Vi er dybt forankret i marine- og bunkersektoren og vores globale maritime team sikrer effektivitet og hastighed, både lokalt og globalt.

Mere kapacitet til vækst

 

 

Business people handshake

 

 

Finansiel styrke er afgørende for succes i marine- og bunkersektoren. Lave bruttoavancer og høj risikoeksponering kræver et skarpt fokus på kreditrisici og driftskapital. Der skal en vedvarende indsats til at udvikle og styre risikokapaciteten.

De rigtige kreditbeslutninger giver en klar konkurrencefordel og er afgørende for stabil drift.
I en global sektor som denne er hastigheden og kvaliteten i fastsættelse af kundekreditter kritisk for succes – uanset hvor i verden kunden befinder sig.

Vi er dybt forankret i marine- og bunkersektoren. Vores kreditforsikringsløsning er tilpasset sektoren og vi har specialister, både lokalt og globalt, der kan hjælpe jer med at optimere jeres risikokapacitet. Vores viden og erfaring bidrager til et bredere perspektiv i jeres kreditvurdering. Og vigtigst af alt, så der tages højde for de helt specielle vilkår, der gælder for netop din forretning.

Kontakt os og hør mere om hvorledes vi kan understøtte din vækst med en kreditforsikring skræddersyet jeres behov på 33 26 50 00.

Atradius understøtter din vækst.

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information