Typer af jobs

Vi lever af viden, service og formidling.

Ca. 80% af vores medarbejdere er beskæftiget inden for kreditforsikring, og de øvrige arbejder med Garanti og Inkasso.

 

Asian business people talking outside

 

 

I kreditforsikring handler det i høj grad om at kreditvurdere vores kunders kunder og vurdere risici ift forsikringsgivning. Derfor har vi en del medarbejdere, der arbejder i Risk Services som Underwriters på forskellige niveauer og med forskellige spidskompetencer (branchekendskab mv). Mange har en uddannelsesmæssig baggrund i finans, jura, økonomi eller tilsvarende længerevarende uddannelser.

I de kundevendte funktioner er medarbejderne beskæftiget med Account Management, Business Development/Sales, Claims og Customer Service & Support. De fleste har en baggrund fra den finansielle sektor eller en kommerciel uddannelse fx. fra en Business School.

Herudover har vi naturligvis også de klassiske stabsfunktioner: IT, Finance, Control, Marketing og HR, som i Atradius alle har en nordisk rolle i kombination med det danske ansvar, da København fungerer som regionens hovedkontor.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information