Rapporter

Atradius’ rapporter giver dig vores syn på den økonomiske situation i mere end 40 lande samt fremtidsudsigterne for nogle af de største brancher.

Filtrér:

Seneste rapport

Kinas økonomiske vækst er prognosticeret til at falde til 6% mens risiko for kursfald er steget og antallet af insolvenser vil stige yderligere i 2019.


Landerapporter

  • Kina
  • Generel økonomi

Guides

Her finder du guides til alt fra hjælp til vores onlinesystem Atrium til hvordan du spotter en svindelvirksomhed eller identificerer mulige risici på eksportmarkederne.

Brancheudsigter

Et hurtigt overblik over kreditrisikoen for en række nøglebrancher på de største markeder.

Risk Map

Atradius' Risk Map er et verdenskort, der viser risikoniveauet for en lang række lande.

Landerapporter

Rapporter om politisk stabilitet, økonomiske resultater og fremtidsudsigter baseret på BNP-vækst, eksport, investeringer og forbrugsindikatorer.

Economic Research

Økonomisk udvikling og insolvenstendenser på både og nye og modne markeder.

Market Monitor

Rapporter om nøglebrancher på udvalgte markeder med fokus på kreditrisici, forretningsudvikling og økonomiske forhold.

Betalingsbarometer

En årlig undersøgelse af virksomhedernes betalingspraksis og adfærd i mere end 30 lande rundt omkring i verden.

International inkassohåndbog

Vores international inkassohåndbog indeholder information om lovgivning og inkassoprocesser i en lang række lande.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information