Debt Collections Handbook Argentina 2020

International inkassohåndbog

 • Argentina
 • Landbrug,
 • Biler/Transport,
 • Kemi/Medicinalvarer,
 • Bygge og anlæg,
 • Forbrugsvarer,
 • Elektronik/IT,
 • Finansielle services,
 • Fødevarer,
 • Generel økonomi,
 • Maskiner,
 • Metal,
 • Papir,
 • Service,
 • Stål,
 • Tekstil

13 Oct 2020

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Argentina.

Amicable collections

General information

 

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

 

Atradius Collections provides debt collection services with extensive local expertise in order to meet clients’ needs. We contact debtors verbally and in writing with a proactive and objective approach, aiming to maintain the relationships between our clients and their debtors at all times.

Local agents

We work with a range of selected partners to supplement our local knowledge and expertise. They complement our global presence and help us meet our clients’ needs wherever they are located in the world. Our local partners are based in Buenos Aires city. If necessary, we can visit debtors at their own local addresses; however, the travel costs must be covered by the client.

Interest

Usually during the amicable phase, debtors are charged with a rate not exceeding 1% per month. Meanwhile, in order to have the interest paid, the client is obliged to provide an official document such as a debit note.

Debt collection costs

During the amicable phase, this is a matter of negotiation. However, the collection costs cannot be added to a case unless a signed contractual agreement exists between the debtor and the client. From a cultural point of view, Argentinian debtors are not used to paying debt collection costs.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Argentina's economic situation and it covers the following topics:

 • Legal procedures
 • Interest and costs in the legal phase
 • Insolvency proceedings
 • Time frame and outcome

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in Argentina and other countries:

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information