Debt Collections Handbook Finland 2019

International inkassohåndbog

 • Finland
 • Landbrug,
 • Biler/Transport,
 • Kemi/Medicinalvarer,
 • Bygge og anlæg,
 • Forbrugsvarer,
 • Elektronik/IT,
 • Finansielle services,
 • Fødevarer,
 • Generel økonomi,
 • Maskiner,
 • Metal,
 • Papir,
 • Service,
 • Stål,
 • Tekstil

09 Sep 2019

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Finland.

Amicable collections

General information

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

Atradius Collections follows a collection process that is professional at all times with the objective of retaining the relationships between our clients and their debtors whenever possible. Our staff of collection professionals carry out the first collection tier in-house. We relentlessly pursue debtors verbally and in writing within the bounds of federal and state laws.

Interest

Atradius Collections always charges interest to debtors calculated from the base rate set by the Finnish National Bank, plus 7.5% per year. There are two alternatives:

 • To calculate the interest rate as agreed between the creditor and the debtor
 • T o calculate the interest rate according to Finnish regulations based on the reference rate fixed by the National Bank of Finland (plus 7.5% per year). This rate is fixed twice a year on 1st January and 1st July.

The second alternative will always occur if the interest rate is not agreed between the creditor and the debtor.

From a cultural point of view, Finnish debtors are used to paying late payment interest.

Debt collection costs

In Finland, debt collection costs are chargeable to debtors, representing the creditor’s claim for late payment.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Finland's economic situation and covers the following topics:

 • Legal prodedures
 • Lawsuit and costs
 • Insolvency proceedings
 • Time frame and outcome

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in Finland and other countries:

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information