Debt Collections Handbook France 2019

International inkassohåndbog

 • Frankrig
 • Landbrug,
 • Biler/Transport,
 • Kemi/Medicinalvarer,
 • Bygge og anlæg,
 • Forbrugsvarer,
 • Elektronik/IT,
 • Finansielle services,
 • Fødevarer,
 • Generel økonomi,
 • Maskiner,
 • Metal,
 • Papir,
 • Service,
 • Stål,
 • Tekstil

09 Sep 2019

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in France.

Amicable collections

General information

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

Atradius Collections maintains a professional collection process, focusing on the relationships between our clients and their debtors at all times. Our team of collection specialists carry out the collection process in-house, contacting debtors both verbally and in writing whilst adhering to state laws. When there is a case of dispute, we aim to reach an amicable solution between the creditor and the debtor. We do this by analysing all contractual documents (e.g. signed contracts, orders, confirmations, invoices and delivery notes, as well as all standard terms that have been agreed upon). All investigations are completed with the assistance and agreement of our legal team.

Interest

Atradius Collections always charges interest to debtors. This rate is set by the government and multiplied by three in accordance with French law on the terms of payment.

Debt collection costs

Atradius Collections charges a fixed cost of EUR 40 per case in accordance with the European directive and a penalty clause of 10% for the recovery’s costs. If the creditor has a special contractual agreement, this can be taken into account as long as the debtor actually agreed to the terms. From a cultural point of view, French debtors are not used to paying debt collection costs, and often the collection cost is used as a matter of negotiation between debtors and collectors.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of France's economic situation and covers the following topics:

 • Accepted and most common payment methods
 • Types of companies
 • Safeguarding measures
 • Legal procedures & legal system
 • Enforcement in debt, movable and immovable property
 • Insolvency proceedings

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in France and other countries:

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information