Landerapport Danmark 2016

Landerapporter

 • Danmark
 • Landbrug,
 • Biler/Transport,
 • Kemi/Medicinalvarer,
 • Bygge og anlæg,
 • Forbrugsvarer,
 • Elektronik/IT,
 • Finansielle services,
 • Fødevarer,
 • Maskiner,
 • Metal,
 • Papir,
 • Service,
 • Stål,
 • Tekstil

28 Apr 2016

Den danske økonomi forventes at stige med 1,4% i 2016 som følge af forbedret investeringer samt stigende eksport. Danske eksportører vil drage fordel af en stigende efterspørgsel.

2016_CR_WE_Denmark_key_indicators2016_CR_WE_Denmark_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Corporate insolvencies expected to decrease again in 2016

2016_CR_WE_Denmark_business_insolvencies

Danish business insolvencies decreased sharply in 2013 and 2014, but this positive trend has slowed down since 2015. In 2016 a decrease of 4% is expected, bringing insolvency cases to around 3,900.

Economic situation

Exports and investment expected to pick up

2016_CR_WE_Denmark_Real GDP

The Danish economy is expected to grow 1.4% in 2016 spurred by improved investment and growing exports. Externally, the Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs. Avoiding a major appreciation of the krone against the euro helps Danish firms remain competitive in their eurozone export destinations.

2016_CR_WE_Denmark_Real_fixed_income

Danish exporters will also benefit from rising demand as a result of a devalued euro. However, private consumption growth will remain subdued in 2016.

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information