Landerapport Danmark 2017

Landerapporter

 • Danmark
 • Landbrug,
 • Biler/Transport,
 • Kemi/Medicinalvarer,
 • Bygge og anlæg,
 • Forbrugsvarer,
 • Elektronik/IT,
 • Finansielle services,
 • Fødevarer,
 • Maskiner,
 • Metal,
 • Papir,
 • Service,
 • Stål,
 • Tekstil

16 May 2017

Den danske økonomi har genvundet sin internationale konkurrenceevne pga. strukturelle reformer, som regulerer de høje lønomkostninger.

Denmark key indicators

Denmark industries performance forecast

The insolvency environment

Sharp, but exceptional insolvency increase in 2016

Danish business insolvencies increased sharply in 2016 due to the introduction of a new form of company in official statistics and the clearing of a backlog of insolvencies. As such, it is difficult to provide an accurate forecast on real businesses and insolvency development in 2017. It is expected that business failures will decline by about 20% this year, an adjustment from exceptionally high levels in 2016.

Danish business insolvencies

Economic situation

Exports to pick up

Denmark real GDP growthThe Danish economy is expected to grow 1.4% in 2017, driven by investment and exports. The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs. Avoiding a major appreciation of the krone against the euro helps Danish firms remain competitive in their eurozone export destinations. Danish exporters are also expected to benefit from rising demand as a result of a devalued euro. However, private consumption growth should remain subdued in 2017.

Denmark - exports of goods and non-factor servicesPublic finances are healthy, with government debt below 40% of GDP. This provides room for more fiscal stimulus.

 

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information