Landerapport Irland 2017

Landerapporter

 • Irland
 • Landbrug,
 • Biler/Transport,
 • Kemi/Medicinalvarer,
 • Bygge og anlæg,
 • Forbrugsvarer,
 • Elektronik/IT,
 • Finansielle services,
 • Fødevarer,
 • Maskiner,
 • Metal,
 • Papir,
 • Service,
 • Stål,
 • Tekstil

16 May 2017

Den irske økonomi forventes at vokse med mere end 3% i 2017, men er fortsat stærkt udsat for økonomiske usikkerheder i kølvandet på Brexit.

Ireland key indicatorsIreland industries performance forecast

The insolvency environment

Business failures expected to decrease further

After six years of increases, Irish business insolvencies finally started to decline in 2013. However, this positive trend slowed down to a 1% decrease in 2016, while in 2017 a 3% decrease is expected. That said, businesses dependent on exports to the UK (e.g. in the food sector) are increasingly suffering from the depreciation of the British pound against the euro.

Irish business insolvencies

Economic situation

The Brexit decision casts its shadow

Ireland real GDP growth

The Irish economy grew robustly in 2015 and 2016, based on solid domestic demand, investment and export growth. International investors seem to appreciate the government’s efforts to reduce the public deficit and have regained new trust in the (long-term) sustainability of public finances. In 2017 GDP expansion is expected to continue, although at a slower pace (up 3.1% and 2.0% respectively), sustained by further growth in exports and investments. Unemployment is expected to decrease further.

Ireland unemployment rate

However, due to the importance of the British market (which accounts for about 14% of Irish goods and 20% of services exports) the repercussions of the Brexit decision have started to affect business sentiment and certain Irish sectors, e.g. the depreciation of the pound sterling has already hurt Irish agricultural/food products to the UK. Therefore, a potential economic downturn in the UK and the outcome of the EU-UK negotiations in the coming two years (towards a “soft leave” or “hard leave”) will immediately affect Ireland´s economic performance.

 

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information