Rapporter

Mexico: More than the wall

Economic research

 • Argentina,
 • Australien,
 • Landbrug,
 • Biler/Transport,

15 Aug 2017

Trump’s threats to revise NAFTA and build a wall at the Mexican border could offer new trade opportunities for businesses in relations with Mexico.

PAP: Ny procedure for inddrivelse af tilgodehavender

Economic research

 • Danmark,
 • Storbritannien
 • Generel økonomi

11 Aug 2017

De britiske domstole indfører fra oktober 2017 ændringer i måden der skal inddrives udeståender i Storbritannien.

China’s rebalancing hits trading partners substantially

Economic research

 • Chile,
 • Kina,
 • Generel økonomi

08 Aug 2017

China is rebalancing its economy away from exports and investments towards consumption. This is weighing on GDP growth of its trading partners.

Landerapport Algeriet 2017

Country report

 • Algeriet
 • Landbrug,
 • Biler/Transport,

03 Aug 2017

Der forventes et fald i den bruttonationale vækst til et niveau på omkring 1,5 % i 2017 og 2018. Dette skyldes, at en lavere omsætning fra olie og gas eksport medfører færre offentlige investeringer.

Landerapport Egypten 2017

Country report

 • Egypten
 • Landbrug,
 • Biler/Transport,

03 Aug 2017

Der forventes en faldende bruttonational vækst i Egypten i 2017, idet en stigende inflation vil fastholde efterspørgselsniveauet. Fremadrettet skulle den egyptiske økonomi gerne drage fordel af dette.

Landerapport Marokko 2017

Country report

 • Marokko
 • Landbrug,
 • Biler/Transport,

03 Aug 2017

Marokko er i gang med at diversificere deres økonomiske system gennem udvikling af deres produktionsforhold samt etablering af et favorabelt investeringsmiljø, dog stadig med visse forhindringer.

Landerapport Saudi-Arabien 2017

Country report

 • Saudi Arabien
 • Landbrug,
 • Biler/Transport,

03 Aug 2017

Med en oliepris langt under det finansielle break even-punkt på omkring 78 dollars pr. tønde står den saudiarabiske regering stadig over for en kæmpe udfordring i at fastholde et lavt udgiftsniveau.

Landerapport Tunesien 2017

Country report

 • Tunesien
 • Landbrug,
 • Biler/Transport,

03 Aug 2017

Ændring af de bureaukratiske forhold samt en modifikation af skatte- og lånesystemet er nødvendigt for at forbedre de økonomiske forhold og arbejdsløsheden i Tunesien.

Landerapport De Forenede Arabiske Emirater 2017

Country report

 • De Forenede Arabiske Emiranter
 • Landbrug,
 • Biler/Transport,

03 Aug 2017

De Forende Arabiske Emirater har indtil videre håndteret det globale olieprisfald forholdsvis godt, hvilket tilskrives landets varierede økonomi og udenlandske aktiver.

Market Monitor Den kemiske branche Kina 2017

Market Monitor

 • Kina
 • Kemi/Medicinalvarer

20 Jul 2017

Til trods for et opsving er branchen for landbrugskemikalier fortsat modtagelig over for ændringer i eksogene faktorer som klima, markedspriser og valutakursændringer.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne heri er udelukkende informative og må ikke bruges til andre formål. Se venligst den aktuelle police eller den relevante produkt- eller serviceaftale for de gældende betingelser. Intet heri medfører nogen rettighed, forpligtelse eller ansvar på vegne af Atradius, herunder enhver forpligtelse til at foretage due diligence af købere eller på dine vegne. Hvis Atradius foretager en due diligence vedr. en køber, er det for egne forsikringstekniske formål og ikke til fordel for den forsikrede eller nogen anden person. Ydermere må Atradius eller dets tilknyttede virksomheder eller datterselskaber ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for direkte, indirekte, konkret dokumenterede tab eller følgetab, der måtte opstå som følge af brugen af udtalelserne i denne information